เคล็ดลับ 5 ข้อในการนำเสนอรูปภาพบนอีเมล (Infographic)

by | August 3, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

cats

บทความที่นำมาเสนอในวันนี้มาจากเว็บไซต์ Easyemerge.com ซึ่งเป็นการนำเสนอเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับใช้iรูปภาพมาเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอบนอีเมล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังการตลาดในรูปแบบ E-mail Marketing ได้ลองนำไปปรับใช้เพื่อให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำแนะนำทั้งหมดข้อประกอบด้วย

1. กำหนดจุดมุ่งหมายในการใช้รูปภาพ : สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้รูปภาพในการนำเสนอบนอีเมล ควรมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่ารูปภาพที่ใช้มีเพียงเพื่อต้องการตกแต่งให้สวยงามหรือต้องการใช้ประโยชน์เพื่อเชื่อมโยงเข้าถึงข้อมูลหรือต้องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่าน เพราะหากธุรกิจไม่มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจนก็อาจทำให้รูปภาพที่ใช้มีจำนวนมากเกินความพอดีจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกรำคาญ อีกทั้งยังเป็นการเสียเวลาในการอัพโหลดรูปภาพ

2. กำหนด Alt Text ลงบนรูปภาพ : Alt Text (ย่อมาจากคำว่า Alternate Text) หมายถึงการใส่ข้อความหรือคำอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ ที่ช่วยให้ผู้รับสามารถเข้าใจถึงความหมายของรูปภาพที่ถูกนำเสนอบนอีเมลว่าต้องการสื่อสารถึงอะไรในกรณีที่รูปภาพไม่โหลดหรือไม่แสดงนั่นเอง และถึงแม้ว่าการใช้ Alt Text จะมีความสำคัญอย่างมากในการนำเสนอรูปภาพ แต่ผลสำรวจกลับพบว่ามีนักการตลาดจำนวนสูงถึง 70% ที่มองข้ามและละเลยในการกำหนด Alt Text ลงบนรูปภาพ

3. ใช้รูปภาพให้รองรับการเปิดอ่านบนโทรศัพท์มือถือ : ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาอ่านอีเมลบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนสูงถึง 80.8% ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด แต่จากผลสำรวจกลับพบว่ามีเพียงแค่ 1 ใน 4 ของธุรกิจทั้งหมดเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับการนำเสนอรูปภาพให้รองรับกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ โดยสิ่งสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอรูปภาพให้มีความเหมาะสมกับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหากธุรกิจสามารถพัฒนาในจุดนี้ได้ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์และยังเป็นการสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งมากยิ่งขึ้น

4. หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพข้อความจำนวนมาก (Texty Image) : รูปภาพที่ใช้ในการนำเสนอบนอีเมลนอกจากจะเป็นภาพคนหรือสินค้าในรูปแบบปกติแล้ว ยังสามารถใช้รูปภาพที่เป็นข้อความมาใช้ในการสื่อสารได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นคำว่า “CHECK OUT OUR WEBSITE”, “WATCH” และ “SIGN UP NOW” แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอในการใช้รูปภาพที่เป็นข้อความก็คือ ข้อความที่ใช้ต้องสั้น, กระชับ, สื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากนี้จำนวนของรูปภาพข้อความที่ใช้จะต้องนำเสนอในปริมาณที่พอดี

5. มีการ Link รูปภาพไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : การ Link รูปภาพที่นำเสนอบนอีเมลไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้รับสามารถเข้าถึงเนื้อหาและเว็บไซต์ได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากบนรูปภาพมีการเขียนข้อความสั้นๆอย่างเช่น คำว่า “CLICK HERE” ก็จะยิ่งเป็นการเชิญชวนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้รับให้ยิ่งคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

5-secrets-of-email-images_51ee9a6c09074

ที่มา : Easyemerge.com

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.