ชาวจีนท่องเน็ตอย่างไร? (Infographic)

by | August 29, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

cats
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ แต่ชาวจีนใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 และหากเทียบอายุเฉลี่ยของชาวเน็ตจีนกับชาวอเมริกัน จะพบว่าชาวจีนมีอายุเฉลี่ยนักท่องเน็ตที่ 25 ปี ถือว่าวัยรุ่นมากเมื่อเทียบกับอายุเฉลี่ยนักท่องเน็ตอเมริกันที่สูงถึง 42 ปี

ปัจจุบัน “ประเทศจีน” ก้าวเข้ามาเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลก ที่กำลังมีการเติบโตและมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จีนกำลังพัฒนาเพื่อให้มีการใช้งานอย่างทั่วถึง โดยจากผลการสำรวจจากเว็บไซต์ Go-Globe.com ระบุว่า ล่าสุดจีนมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 591 ล้านคน โดยมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยราว 9.9% ต่อปี

ช่องทางใหม่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่าง “โทรศัพท์มือถือ” เป็นทางเลือกในการใช้งานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนล่าสุด จีนมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือรวมกันแล้วกว่า 460 ล้านคน ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือกลายเป็นช่องทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้งานมากที่สุดอยู่ในเวลานี้ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 74.5% รองลงมาเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (70%) และการใช้งานผ่านโน๊ตบุ๊ก (45.9%)

กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีนพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานที่อยู่ในแถบเมืองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 72.4% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 408 ล้านคน ในขณะที่ผู้ใช้งานในแถบชนบทกลับมีสัดส่วนลดลงราว 1 ใน 3 ซึ่งเหลือเพียง 27.6% หรอคิดเป็นจำนวนราว 156 ล้านคนเท่านั้น โดยกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีจำนวนสูงสุดมาเป็นอันดับที่ 1 คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุเฉลี่ยระหว่าง 20-29 (30.4%) รองลงมาเป็นอายุน้อยกว่า 19 ปี (25.7%) ส่วนกลุ่มที่พบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีสัดส่วนเพียงแค่ 6.2%

ส่วนกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ การส่งข้อความ (Instant Message) ซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดถึง 82.9% ตามมาด้วยการเสิร์ชหาข้อมูล (80%), ฟังเพลง (77.3%), ใช้บล็อก (66.1%), ดูคลิปวีดีโอ (65.9%), เล่นเกม (59.5%), Micro Blogging (54.7%), โซเชียลเน็ตเวิร์ค (48.8%) และการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ (48.8%)

เว็บไซต์ประกอบธุรกิจแบบ B2C ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มผู้ใช้งานชาวจีนโดยวัดจากจำนวนผู้เข้าชมภายใน 1 เดือน คือ Tmall.com ซึ่งภายใน 1 เดือนมีจำนวนผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์มากถึงกว่า 432 ล้านคน ขณะที่อันดับที่ 2 คือ Jd.com (311 ล้านคน) และอันดับที่ 3 คือ 51Buy.com (130 ล้านคน)

หากเทียบกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนและสหรัฐฯ จะพบว่าชาวจีนมีจำนวนชั่วโมงการเล่นอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์น้อยกว่า (จีน: 20.5 ชั่วโมง สหรัฐฯ: 32 ชั่วโมง) แต่ชาวเน็ตจีนมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า (จีน: 25 ปี สหรัฐฯ: 42 ปี) ขณะที่ชาวจีนมีสัดส่วนการใช้เครือข่ายสังคมมากกว่า (จีน: 91% สหรัฐฯ: 67%) และที่น่าสนใจคือตัวเลขมูลค่าตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เกือบไล่ตามกันทัน (จีน: 2.10 แสนล้านเหรียญ สหรัฐฯ: 2.26 แสนล้านเหรียญ)

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนในปัจจุบัน ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้เข้าใจและมองเห็นแนวโน้มในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงไปยังการทำธุรกิจและการตลาดในจีนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

InternetUsageinChinaStatisticsandTrends_520c8ebc7bf65

ที่มา: Go-Globe.com

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

5 thoughts on “ชาวจีนท่องเน็ตอย่างไร? (Infographic)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.