5 องค์ประกอบเสนอ Resume ผ่านออนไลน์ให้ได้งาน (Infographic)

by | October 2, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

cats
พลาดไม่ได้สำหรับใครที่กำลังมองหาตำแหน่งงานหรือสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่าลืม 5 องค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอบน Resume ที่เว็บไซต์ Annarborusa.org การันตีว่าจะทำให้ทุกคนมีโอกาสได้งานสูง

1. คีย์เวิร์ด (Keyword) บริษัทจำนวนมากทั้งขนาดกลางและใหญ่ในปัจจุบันต่างใช้งาน Applicant Tracking System (ATS) หรือโปรแกรมที่ช่วยในการค้นหาและจัดการกับผู้สมัครงานผ่านทางออนไลน์ โดยโปรแกรมจะค้นหาผู้สมัครจาก “คีย์เวิร์ด” เป็นหลัก ดังนั้นหากคีย์เวิร์ดที่ใช้นั้นผิดประเภทหรือไม่ชัดเจนก็ทำให้มีความเสี่ยงสูงในการพลาตตำแหน่งงาน ผลการสำรวจพบว่ามีถึง 75% ของ Resume ทั้งหมดที่ถูกละเลยเนื่องจากการใช้งานคีย์เวิร์ดผิดประเภท

สิ่งสำคัญในการเลือกใช้คีย์เวิร์ด คือ ต้องเป็นคำที่สื่อสารได้ตรงประเด็น, ชัดเจน, เลือกใช้ “ศัพท์เฉพาะ” สำหรับงานบางประเภท รวมถึงอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆอย่าง คีย์เวิร์ดที่แสดงจำนวน เช่น คำว่า “3” หรือ “Three”

2. โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในแวดวงการสมัครงานปัจจุบัน “โซเชียลมีเดีย” ไม่ว่าจะเป็น Linkedin, Twitter และ Facebook ล้วนถูกใช้เป็นแหล่งเพื่อค้นหาผู้สมัครงานมากถึง 89% ของจำนวนบริษัททั้งหมด อีกทั้งบริษัทจำนวนมากกว่าครึ่ง (55%) ยังใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นตัวช่วยตรวจสอบประวัติและช่วยในการคัดเลือกผู้สมัคร

สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรให้ความสนใจในการนำเสนอบนโซเชียลมีเดีย ก็คือ ใช้โซเชียลมีเดียหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง, มีการติดตาม (Follow) บุคคลที่ทำงานในบริษัทที่ผู้สมัครชื่นชอบ หรือติดตามบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่ผู้สมัครให้ความสนใจ และการใส่คีย์เวิร์ดบนโปรไฟล์เพื่อช่วยเป็นประโยชน์ในการค้นหา (SEO)

3. รูปแบบในการนำเสนอ (Format) สิ่งสำคัญที่ต้องให้ความเอาใจในการนำเสนอรูปแบบของ Resume คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ (Font) จะต้องเหมาะสมและสามารถเปิดอ่านได้เป็นมาตรฐานอย่างเช่น ฟอนต์ Arial, Georgia และ Veranda นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอโดยใช้ตาราง (Table) และจุด (Bullet) ในการนำเสนอ เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบมีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดความผิดพลาดในการเปิดอ่านบนระบบหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การจัดเก็บชนิดของไฟล์ด้วยประเภท “.txt” เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรูปแบบบน Resume ก่อนการนำเสนอผ่านทางออนไลน์

4. สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ (Media) ในการนำเสนอ Resume ทางออนไลน์ ผู้สมัครสามารถนำสื่อรูปแบบต่างๆ มาช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มจุดสนใจให้กับ Resume ได้ตามความต้องการ อย่างเช่น คลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวขนาดสั้น (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) หรือการสร้าง QR Code เพื่อระบุข้อมูลส่วนตัวอย่าง เว็บไซต์, บล็อก, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้การใส่ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงถึงโซเชียลมีเดียและ Portfolio ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยความน่าสนใจให้กับผู้สมัครเช่นกัน

5. การตรวจสอบถามถูกต้องของ Resume (Proof) คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ขององค์ประกอบต่างๆ บน Resume ไม่ว่าจะเป็น การสะกดคำและไวยากรณ์ต่างๆ ซึ่งความถูกต้องทั้งหมดช่วยเสริมให้ผู้สมัครดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ResumeInfographicV3

ที่มา: annarborusa.org

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

3 thoughts on “5 องค์ประกอบเสนอ Resume ผ่านออนไลน์ให้ได้งาน (Infographic)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.