ไทยนั่งอันดับ 7 ประชากรเน็ตอาเซียนปี 2013 (INFOGRAPHIC)

by | November 16, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

netAsean1

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนบ้านเรานั้นถือเป็นหนึ่งในดินแดนที่ประชากรอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นรวดเร็วติดอันดับโลก ล่าสุดการสำรวจพบว่านักท่องเน็ตใน 11 ประเทศอาเซียนคิดเป็น 190 ล้านคน โดยไทยเป็นประเทศอันดับ 7 เมื่อเทียบสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับจำนวนประชากรในประเทศ เป็นรองอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และบรูไนที่มีสัดส่วนสูงกว่า

เว็บไซต์ techinasia.com เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกบรรยายข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของชาวอาเซียนประจำปี 2013 ไว้อย่างน่าสนใจ โดยพบว่าในจำนวนประชากร 628.6 ล้านคนจาก 11 ประเทศ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคนี้คิดเป็น 190.4 ล้านคน โดยสิงคโปร์ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศที่มีสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อประชากรสูงที่สุดเกิน 100% เนื่องจากสิงคโปร์คือประเทศที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 10 ล้านคน แต่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 9.1 ล้านคน

มาเลเซียนั่งอันดับ 2 ในตารางด้วยสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อประชากรประเทศ 67% มาเลเซียถูกบันทึกว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 20 ล้านคน ท่ามกลางประชากรต่ำกว่า 30 ล้านคน

บรูไนกลายเป็นประเทศอันดับ 3 ของตารางด้วยสัดส่วน 56% แม้จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 2.3 แสนรายแต่ก็ยังมีอันดับที่ดีกว่าฟิลิปปินส์ เจ้าของสถิติ 36% ท่ามกลางจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 34 ล้านคน โดยเวียดนามมีสัดส่วน internet penetration rate ที่ 36% เท่ากับฟิลิปปินส์ บนจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 32 ล้านคน

ที่น่าสนใจคือตัวเลขของอินโดนีเซีย จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของอินโดนีเซียมีสูงถึง 74 ล้านคน แต่คิดเป็นสัดส่วน internet penetration rate เพียง 29.8% เหนือกว่าประเทศไทยที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 17 ล้านคน บนสัดส่วน 26.4%

อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะมีสัดส่วน internet penetration rate ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียนคือ 34.7% แต่ผลสำรวจก็สะท้อนชัดเจนว่า ไทยคือ 1 ใน 5 ตลาดอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเวีย และประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นการนำข้อมูลจากหลายองค์กรประกอบกัน ทั้งการพยากรณ์ในปี 2012, สารานุกรม Wikipedia และองค์กร Internet World Stats ซึ่งแปลว่าตัวเลขเหล่านี้อาจคลาดเคลื่อนได้บางส่วน

netAsean

ที่มา: TechinAsia

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on “ไทยนั่งอันดับ 7 ประชากรเน็ตอาเซียนปี 2013 (INFOGRAPHIC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.