ผลศึกษาชี้อีเมลจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้มากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กถึง 40 เท่า!

by | January 21, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

จากผลการศึกษาของ McKinsey & Company ที่ศึกษาช่องทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายพบว่า อีเมลนั้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถสร้างฐานลูกค้าได้มากกว่าการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook หรือ Twitter

02

นอกจากการจำแนกอีเมลประเภทการโปรโมทสินค้าและบริการของ Gmail แล้ว การสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าผ่านอีเมลยังเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดที่ได้ผลมากที่สุดในแง่ของการสร้างลูกค้าใหม่ มากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ถึง 40 เท่า

โดยกลุ่มผู้รับสารผ่านอีเมลนั้นมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มผู้รับสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสื่อสารผ่านอีเมลนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในจำนวนเงินที่สูงกว่อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม McKinsey & Company ได้ลงความเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับสารผ่านอีเมลว่า การสื่อสารผ่านอีเมลนั้นได้ผลจริง แต่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดอีเมลของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยยอดการใช้งานอีเมลนั้นตกลงถึง 20% ในช่วงปี 2008 – 2013 ทำให้สื่ออื่นๆ มีความสำคัญในการสื่อสารมากขึ้น

โดยพวกเขาแนะนำว่าการลงทุนเพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสื่ออื่นๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการตลาด เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายและสร้างยอดขายจากความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย แม้อีเมลจะเป็นช่องทางที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้ แต่การโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นจะเป็นช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่ได้ผลมากกว่าในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละแบรนด์ หากงบประมาณน้อย การลงทุนเพื่อการสื่อสารผ่านอีเมลนั้นจะดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ที่มา : Digital Trends

Tags

I'm an editorial team of thumbsup.in.th, I'm so proud to be a part of this vibrant tech business community!

One thought on “ผลศึกษาชี้อีเมลจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้มากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กถึง 40 เท่า!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.