บทความรีวิว อีเมล และแอปพลิเคชันเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักช็อป ซื้อของออนไลน์ได้มากที่สุด

by | January 9, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

หลายๆ ท่านอาจพอรู้อยู่บ้างแล้วว่าการบทความรีวิวสินค้า หรือบริการนั้นส่งผลกระทบในด้านบวกต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผลการศึกษาล่าสุดพบว่าอีเมล, รีวิว และแอปพลิเคชันเป็น 3 สิ่งที่ทำให้นักช็อปตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากที่สุด

01

จากผลการศึกษา Ryan Partners และ  Epsilon ที่ได้ศึกษาครัวเรือนต่างๆ กว่า 10,000 ครัวเรือน ได้เผยผลการศึกษาสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประจำปี 2013 โดยให้นักช็อปเรียงลำดีบเครื่องมือการสื่อสารที่พวกเขาคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขามากที่สุด พบว่า อีเมล จากทางแบรนด์หรือร้านค้า, บทความรีวิวสินค้า และบริการ รวมทั้งแอปพลิเคชันเพื่อการช็อปออนไลน์นั้นเป็นสามสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ มากที่สุด

ในขณะที่เว็บไซต์ประเภท ขายดีลสินค้าหรือบริการ และโซเชียลมีเดียของแบรนด์หรือร้านค้าต่างๆ นั้นเป็นสื่อที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขามากที่สุด ในขณะที่การทำการตลาดอย่างเสิร์ช เอนจิ้น บนเว็บไซต์ของแบรนด์ และร้านค้านั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้อยมาก

Kimberly Finnerty, Senior Vice President of Research and Insights at Ryan Partnershipได้พูดถึงผลการศึกษาในครั้งนี้ว่า “นักช็อปในปัจจุบันสื่อสารกับแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย โดยในระยะหลังๆ พวกเขาหันมาซื้อสินค้าผ่่านสื่อดิจิทัล ในขณะเดียวกันสื่อดิจิทัลนั้นก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของของพวกเขาเช่นกัน ” แต่ถึงความนิยมในการซื้อของออนไลน์จะเพิ่มขึ้น เหล่านักการตลาดหลายๆ คนยังคงไม่แน่ใจว่าพวกเขาควรลงทุนลงโฆษณา ณ จุดไหนเพื่อให้ข้อความของพวกเขาไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

โดยเหล่านักช็อปเผยว่าโซเชียลมีเดียของแบรนด์ต่างๆ นั้นสามารถสร้างความสนใจให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าใหม่ และทดลองใช้ ในขณะที่อีเมลและข้อความจากแบรนด์ต่างๆ นั้นสามารถทำให้ผู้บริโภตจัดสินใจซื้อสินค้าได้ในทันีโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

แม้คอมพิวเตอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคใช้ซื้อของออนไลน์มากที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นทั้งจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ โดยในปี 2013 ที่ผ่านมานี้ยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตนั้นสูงขึ้น

สื่อประเภทอีเมล ข้อความ และโซเชียลมีเดีย นั้นเป็นสื่อดิจิทัลที่ผู้บริโภคเปิดใช้เมื่ออยู่ในร้านค้า และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้มากขึ้น

ที่มา : ReviewTrackers

I'm an editorial team of thumbsup.in.th, I'm so proud to be a part of this vibrant tech business community!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.