ผู้ใช้อีเมลส่วนมากกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการอีเมลของพวกเขา

by | February 13, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

3 ใน 4 ของผู้ใช้งานอีเมลในสหรัฐอเมริกามีความกังวลเรื่อง ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในอีเมลของพวกเขาจากผู้ให้บริการอีเมลหรือบุคคลอื่น โดยพวกเขามีความกังวลว่าอีเมลของพวกเขาจะถูกบุคคลอื่นอ่านหรือไม่

01

จากผลการวิจัยของ Virtu ที่ดำเนินการโดย Harris Interactive ผู้คนบางส่วนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอีเมลของพวกเขาเป็นอย่างมาก โดยความกังวลนั้นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยทางหลักประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  รายได้ และจำนวนเยาวชนในบ้าน โดยพวกเขาไม่ต้องการให้บุคคลอื่น สามารถอ่านอีเมลของพวกเขา

01

แต่เมื่อมาถึงความปลอดภัยในอีเมลของพวกเขาจากผู้ให้บริการอีเมล ที่อาจอ่านอีเมลของพวกเขาผ่านอัลกอริทึม 85% ของผู้ใช้งานส่วนมากนั้นมีความกังวล โดย 1 ใน 3 ของพวกเขาเผยว่าพวกเขามีคึวามกังวลมาก จนถึงมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามความกังวของกลุ่มคนที่มีอายุน้อย และ กลุ่มคนวัยชรานั้นมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่น้อยกว่า สาเหตุที่พวกเขามีความกังวลนั้นคือพวกเขาไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการอีเมลส่งโฆษณาที่มาจากการสำรวจข้อความบนอีเมลของพวกเขา

168746

อย่างไรก็ตามความกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นยังต่างจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในสหราชอาณาจักร จากรายงานของ TNS BMRB เผยว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในสหราชอาณาจักรนั้นมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างมาก โดยพวกเขามีความกังวลว่า Search Engine ต่างๆ นั้นจะบันทึกาค้นหาการค้นหาสิ่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตของพวกเขามากถึง 55%

ที่มา : eMarketer

Tags

I'm an editorial team of thumbsup.in.th, I'm so proud to be a part of this vibrant tech business community!

One thought on “ผู้ใช้อีเมลส่วนมากกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการอีเมลของพวกเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.