ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในกลุ่ม Millennial โพสต์สินค้าที่พวกเขาต้องการซื้อบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างกันไปตามประเภทสินค้า

by | February 21, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

พฤติกรรมการซื้อสินค้าในยุคนี้ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ง่ายนั้นต่างไปจากเดิมแล้ว แต่เดิมที่พวกเขาเป็นผู้รับสารจากโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ในตอนนี้พวกเขามีบทบาทเป็นทั้งผู้รับสารจากสื่อต่างๆ และเป็นผู้ส่งสารที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้บุคคลอื่นๆ ซื้อสินค้าได้เช่นกัน

01

70% ของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกลุ่ม Millennial ต่างก็ได้รับแรงผลักดันในการซื้อสินค้าต่างๆ จากโพสต์ของเพื่อนๆ บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก แต่สินค้าแต่ละประเภท ก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้แสดงความสนใจในตัวสินค้าแตกต่างกันไป จากผลวิจัยของ University of Massachusetts Dartmouth Center for Marketing Research พบว่าผู้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในกลุ่ม Millennial นั้นมีการโพสต์ภาพและข้อความถึงผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสนใจบนโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า

โดยสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และ เครื่องแต่งกายนั้นดูจะเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกแพลตฟอร์ม โดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเผยว่าพวกเขาซื้อสินค้าประเภทดังกล่าวหลังพวกเขาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้นๆ บน Twitter ในขณะที่ 47% และ 45% เผยว่าพวกเขาซื้อสินค้าประเภทดังกล่าวหลังโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบน Pinterest และ Facebook เช่นกัน

01

Twitter นั้นเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนกลุ่ม Millennial นิยมโพสต์ภาพ หรือข้อมูลสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่พวกเขาต้องการซื้อมากที่สุด โดย 1 ใน 5 ของผู้ที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสินค้าเผยว่าพวกเขาซื้อสินค้าดังกล่าวหลังทวีตภาพหรือข้อความดังกล่าว มีเพียง 11% ของผู้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวบน Facebook ที่เผยว่าพวกเขาซื้อสินค้าหลังโพสต์ข้อความนั้นๆ เช่นเดียวกันกับ 7% ของผู้ใช้งาน Pinterest ที่เผยว่าพวกเขาซื้อสินค้าโพสต์ภาพสินค้าเช่นกัน

ในขณะที่ผู้รักเทคโนโลยีนั้นมักใช้ Facebook เป็นช่องทางการแบ่งปันข้อมูลสินค้าที่พวกเขาต้องการซื้อ โดย 18% ของพวกเขาซื้อสินค้าดังกล่าวหลังโพสต์ข้อความเกี่ยวหรือภาพสินค้านั้นๆ บน Facebook ส่วนสินค้าประเภทอุปกรณ์แต่งสวน ชุดอุปกรณ์ DIY ต่างๆ นั้นเป็นสินค้าที่กลุ่มผู้ใช้ Pinterest ซื้อสินค้ามากที่สุด มากกว่า Facebook และ Twitter

โดยคนกลุ่ม Millennial ได้รับแรงผลักดันในการซื้อสินค้าจากโพสต์บน Facebook นั้นมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากช่องทางที่หลากหลายกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ 8 ใน 10 ของผู้ใช้ที่เห็นโพสต์ภาพและข้อมูลสินค้าบน Facebook เผยว่าพวกเขาซื้อสินค้าผ่านทั้งสื่อออนไลน์ และร้านค้าทั่วไป

02

และหากพวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนมากพวกเขาจะซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน โดย 1 ใน 4  ของพวกเขาใช้สมาร์ทโฟนในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนั้น 16% ของพวกเขาใช้เพียงแท็บเล็ตในการสั่งสินค้าออนไลน์เช่นกัน

ที่มา : eMarketer

ภาพ : inc

I'm an editorial team of thumbsup.in.th, I'm so proud to be a part of this vibrant tech business community!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.