ผลการศึกษาเผยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างชมโทรทัศน์ยังเป็นพฤติกรรมที่พบได้น้อยในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อย!

by | May 28, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

จากข้อมูลของ eMarketer คาดว่าประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีกว่า 5.3 ล้านคนนั้นมีแนวโน้มว่าจะเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในปีนี้ หรือคิดเป็นกว่า 94% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยดังกล่าว แต่ในขณะที่การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นจะเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตวัยดังกล่าวอย่างมาก แต่ทว่าพวกเขากลับไม่นิยมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างการชมรายการโทรทัศน์มากนัก

images

จากการเก็บข้อมูลของ YouGov เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างการชมรายการโทรทัศน์นั้นยังไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัย 20 ปีต้นๆ ในสหราชอาณาจักร เพียง 42% ของกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 16- 24 ปีเท่านั้น ที่เผยว่าพวกเขามีการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างการชมรายการโทรทัศน์

171980

แม้ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อรวมของความนิยมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กควบคู่ไปกับการชมรายการโทรทัศน์โดยรวมของประชากรในสหราชอาณาจักร ที่ 27% แต่จากตัวเลขดังกล่าก็ยังสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมกดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังมีอายุน้อยเท่าที่ควร

166557

หากจะมองอย่างเจาะจงแล้ว แม้ Twitter นั้นจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เหมาะแก่การทวีตสิ่งต่างๆ แบบเรียลไทม์ ซึ่งในที่นี้หมายถึง Twitter เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เหมาะกับการทวีตเมื่อกำลังชมรายการโทรทัศน์ แต่จากผลการศึกษาของ Harris Intyeractive UK ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายนปี 2013 พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปีที่ใช้งาน Twitter นั้นเผยว่าพวกเขาไม่เคยทวีตข้อความระหว่างการชมรายการโทรทัศน์แต่อย่างใด และกว่าครึ่งของประชากรวัย 11-15 ปีที่ใช้งาน Twitter ก็เผยข้อมูลว่าพวกเขาเองก็ไม่เคยทวีตข้อความระหว่างการชมรายการโทรทัศน์เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าแม้พวกเขาจะใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างการชมรายการโทรทัศน์ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความพวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับรายการที่พวกเขาชมแต่อย่างใด

ที่มา : eMarketer

ภาพ : landpmarketing

I'm an editorial team of thumbsup.in.th, I'm so proud to be a part of this vibrant tech business community!

One thought on “ผลการศึกษาเผยการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างชมโทรทัศน์ยังเป็นพฤติกรรมที่พบได้น้อยในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อย!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.