สำรวจ 1 วันกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย Infographic โดย Zocial Inc.

by | June 18, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

info-3-head

การใช้งานโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว บางคนใช้งานจนลืมว่ามีคนรอบข้างอยู่ เพราะอยู่กับในโลกเสมือนที่มีผู้คนมากมายอยู่บนนั้น แต่ถ้าจะให้มองในมุมที่ดีก็เป้นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าถึงคนได้ง่าย และใช้อุปกรณ์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้แล้ว ทาง Zocial Inc. เลยมีผลการสำรวจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าในแต่ละวันมีการใช้งานโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอย่างไรบ้าง

Zocial inc. ได้ทำการสำรวจคนไทยกว่า 655 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนจบวันเข้านอน รวมทั้งพฤติกรรมที่มีต่อกิจกรรมการตลาดบน Social Network ได้ใจความสำคัญดังนี้

การใช้งานโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทในในแต่ละวัน

  • 99 % ใช้ Facebook
  • 84 % ใช้ LINE
  • 56 % ใช้ Instagram
  • 41% ใช้ Google+
  • 30% ใช้ Twitter

อัตราการใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในช่วง 1 วันแบ่งแยกตามช่วงเวลาและสถานที่ ส่วนใหญ่ Facebook ก็ยังคงครองใจผู้ใช้งานตลอดเวลา โดยมีมากกว่า 2 ใน 3 ที่จะใช้งานมันระหว่างการทำกิจกรรมหรือเปลี่ยนสถานที่

ในส่วนของการทำกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ก็พบว่าสิ่งที่กลุ่มสำรวจชอบมากที่สุดคือการเขียน Comment และการ Like แล้ว Share ส่วนการทำการแชร์ Clip หรือถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ก็มีคนชอบรองๆ ลงมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเขียน Comment เป็นสิ่งที่ง่ายที่ ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งตอบโจทย์กับคนสมัยนี้ที่ต้องการความรวดเร็ว

ส่วนการถ่ายและอัพโหลดภาพตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์ ที่ได้น้อยกว่าอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากขั้นตอนที่ยุ่งยากรวมทั้งจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละแอปด้วย แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความ Creative ของแต่ละกิจกรรม, ความเหมาะสม และการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมอย่างสูงสุด

ข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้จาก Infographic ด้านล่างเลยครับ

day-in-a-life-7001

ที่มา: Zocial Inc. Blog

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

2 thoughts on “สำรวจ 1 วันกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย Infographic โดย Zocial Inc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.