งานวิจัยจาก Starcom พบ Twitter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมโฆษณาบน TV ได้

by | June 19, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เพราะ Twitter ต้องการเป็นตัวเลือกแรกของการเป็นหน้าจอที่สองสำหรับผู้ชม และในวันนี้มีงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนสิ่งนี้แล้ว จากการศึกษาโดย Starcom MediaVest Group มีเดียเอเยนซี่ร่วมกับ Twitter’s Social TV Lab ได้เสนอข้อมูลที่แสดงการควบรวมของ Twitter และ TV ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจเพราะช่วยในด้านการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงผู้ชมสามารถจำ TV ad เพิ่มขึ้น ช่วยในการมีส่วนร่วมกับ TV show และช่วยเพิ่มยอดขาย

social tv lab

ผลการศึกษาได้ยืนยันว่า Social TV นี้ยังเป็นโอกาสในการใช้ช่องทางนี้เพื่อเพิ่มและขยาย Brand Experiences ให้แก่ผู้ชม โดย Twitter และ Starcom MediaVest Group (SMG) ได้ประกาศว่า ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Twitter ที่ช่วยขยายช่วงเวลาการรับชมไปได้ไกลเกินกว่าการออกอากาศแบบเดิมๆ

Social TV Lab ยังได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึง Nielsen’s Brand Effect สำหรับ Twitter, แบบจำลองของ Datalogix’s matched และผลสำรวจจาก Twitter’s in-tweet เพื่อดูผลสำหรับแคมเปญจากลูกค้าจำนวน 15 ราย ในการมีส่วนร่วมกับ social TV ซึ่งผลที่ออกมานั้นตรงข้ามกับคำกล่าวของผู้บริหารจากสถานี NBCUniversal ที่ก่อนหน้านี้ได้กล่าวว่าโซเชียลมีเดียไม่มีผลต่อการผลักดันเรทติ้งของ TV

แม้ว่าประเด็นของเรทติ้ง TV จะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน ในการศึกษาพบว่าผู้ที่ใช้ Twitter ขณะดู TV จะมีส่วนร่วมกับรายการโชว์และโฆษณามากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดควรให้ความสนใจในกลุ่มนี้มากกว่าผู้ชมที่รับชมโดยปราศจาก Twitter และด้านล่างนี้เป็นข้อสรุปจาก Infographic ที่จัดทำขึ้นโดย Twitter และ SMG :

social tv 1 social tv 2

1. ผู้ชมที่ใช้ Twitter + TV = เพิ่ม Brand Awareness vs. ผู้ชมที่รับชม TV อย่างเดียว
สำหรับแบรนด์ที่ใช้ Twitter ควบคู่กับการลงโฆษณาบน TV นั้น การศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.9% ในการรับรู้แบรนด์ และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ชมโดยวัดจากความชื่นชอบในตัวแบรนด์

2. การขยายช่องทางบน Twitter = เพิ่มยอดขาย
สำหรับแบรนด์ที่วัดผลจากยอดขาย พบว่ายอดเพิ่มขึ้น 4% จากค่าเฉลี่ยเดิมเมื่อทำการโปรโมตโฆษณาลง Twitter และ TV

3. Twitter/ TV ช่วยในการจดจำมากขึ้น
มีเพียงหนึ่งในสี่ของการทวีตเกิดขึ้นบน Twitter ในระหว่างพักโฆษณา และสูงสุดเมื่ออยู่ในช่วงรายการโชว์ (27%) ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลที่ว่าผู้รับชมมีความกระตือรือร้นในการแสดงส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียขณะรับชม TV โดยให้ความสนใจกับหน้าจอทั้งสอง  โดย TV ad จะช่วยเพิ่มการจดจำสูงขึ้น 13% เมื่อผู้ชมได้รับชมบน Twitter ด้วย ซึ่งมากกว่าผู้รับชม TV อย่างเดียว

4. การมีส่วนร่วมกับเนื้อหาบน TV เกิดขึ้นบน Twitter อย่าง real-time
การทวีตเกี่ยวกับเหตุการณ์/รายการโชว์นั้นพบว่ามีสูงถึง 20% ซึ่งมากกว่าการดูผ่านตาในโพสต์ที่เกี่ยวข้อง (15%) นอกจากนี้การทวีตโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีเนื้อหาของโฆษณา/รายการ/เกมโชว์ ที่โดนใจผู้ชม (70%)

ที่มา : Marketingland

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on “งานวิจัยจาก Starcom พบ Twitter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมโฆษณาบน TV ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.