แบบสอบถาม: มุมมองของ Startup ไทยที่มีต่อ Incubator และ Accelerator

by | August 19, 2014
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

banner-survey

จากที่ thumbsup ได้เคยทำการสำรวจในด้าน Startup ในประเทศไทยไปแล้วช่วงต้นปีจนได้ผลออกมาเป็น infographic รวมข้อมูลของ Startup ไทย ตอนนี้เรามีอีกแบบสำรวจที่เราอยากขอความช่วยเหลือจาก Startup ทุกท่านมาช่วยทำแบบสอบถามอีกครั้ง โดยที่จะเป็นการถามในมุมมองของ Incubator ที่มีต่อ Startup ในไทยครับ

เป้าหมายของการทำแบบสำรวจนี้

ปัจจุบันมีโครงการ Incubator/Accelerator ที่ช่วยเหลือสนับสนุน Startup หลายแห่ง โดยเราจะเป็นสื่อกลางรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นำไปพูดคุยกับผู้สนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เข้าใจทิศทางและสนับสนุนวงการ Startup ไทยให้ดียิ่งขึ้นไป เพียงสละเวลาตอบคำถามไม่กี่นาทีครับ

*** ธุรกิจต้องมี Software (Product-based) เป็นของตนเอง ไม่ใช่ Outsource หรือ Project-based ***

คลิกเพื่อทำแบบสอบถามที่นี่

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ Startup สำหรับความสละเวลาในการทำแบบสอบถามครั้งนี้ครับ

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.