สัมมนาฟรี The Way To IT Business, Set Up Startup

by | October 6, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

10723550_1486906631575759_2007651577_n

มีงานสัมมนาฟรีสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ Startup มาให้ได้เข้าฟังกันครับ งานนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา SIT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรคือคุณหมูแห่ง Ookbee ครับ

หัวข้อที่จะบรรยายก็คือ Set up Start up,The way to IT Business โดยผู้บรรยายคือ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (พี่หมู) เจ้าของ E-Book App ชื่อดัง Ookbee โดยจะมาพูดเกี่ยวกับการหาเงินทุนไปดำเนินธุรกิจ ประสบการณ์ และ อุปสรรคมากมายจากการทำงานจริง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้ที่สนใจครับ

งานจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 12:30 – 14:30 ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 ห้อง CB2301  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ท่านใดสนใจ เชิญลงทะเบียนได้ที่

http://seminar.oamdev.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 091-698-6988 (พี่โอม)

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on “สัมมนาฟรี The Way To IT Business, Set Up Startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.