Adecco เผยแนวโน้มของการจ้างงานปี 2558, Thailand Salary Guide 2015 และเปิดตัวบริการใหม่ Resu-ME, AHEAD

by | November 26, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Adecco-Thailand-Logo

Adecco บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรจากยุโรป มีสาขาทั่วโลกกว่า 5,500 สาขาใน 60 กว่าประเทศและในเอเชียกว่า 400 สาขา เปิดเผยถึงแนวโน้มการจ้างงานในปี 2558, Salary Guide 2014, ผลสำรวจที่ทาง Adecco ทำขึ้นโดยเฉพาะ และผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Adecco ได้แก่ Resu-ME เครื่องมือสร้าง Profile จาก LinkedIn ในรูปแบบวิดิโอ, AHEAD เครื่องมือช่วยในการทำงานด้าน Field Marketing

Adecco ประเทศไทย ได้จัดงาน “An Adecco Preview of the 2015 Labour Market” โดยในงานนี้มีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2014 พร้อมกับการคาดการณ์ปีหน้าว่าจะมีอะไรบ้าง โดยคุณธิดารัตน์  กาญจนวัฒน์  ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยเป็นผู้บรรยายหลักครับ

Adecco-Thailand-Tidarat-Kanchanawat-4

เศรษฐกิจถดถอย อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในปีนี้ คาดการณ์จะดีขึ้นในปี 2558

ปีนี้ถือเป็นปีที่มีปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจที่โดนกันทั้งไทยและทั่วโลก ซึ่งก็ทำให้ GDP ของไทยในปีนี้เหลือเพียง 1% และทำให้อัตราการวางงานมีสูงถึง 0.9% แต่สำหรับในปีหน้ามีการคาดการณ์ว่า GDP จะกลับมาเป็นปกติ โดยอยู่ที่ 3.5-4.5% ด้วยความชัดเจนของภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่ดีขึ้น และอัตราว่างงานคาดว่าจะมีจำนวนกว่า 3 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8-1.0%

สำหรับข้อมูลของปี 2557 ทาง Adecco สายงานที่มีการจ้างงานและหาคนมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ

 • สายวิศวกรรม
 • สายงานขาย
 • IT
 • บัญชี
 • ธุรการ

ส่วนตำแหน่งที่มีคนสมัครงานมากที่สุดคือ

 • พนักงานธุรการ
 • เลขานุการ
 • พนักงานขาย
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • วิศวกร
 • เจ้าหน้าที่ไอที

ส่วนกลุ่มธุรกิจที่กำลังขยายตัวและมองหาคนมากที่สุดตามสายงานมีดังนี้

 • สายงานออฟฟิศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • สายวิศวกรรมและช่างเทคนิค ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี อิเล็กทรอนิคส์ อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 • สายงานไอที ได้แก่ กลุ่มผลิตซอฟท์แวร์ การเงินการธนาคารและประกัน อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจออนไลน์ และโทรคมนาคม
 • สายงานปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ เทรดดิ้ง ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมการผลิต
 • สายงานใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ธุรกิจไอที กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง โทรคมนาคม การเงิน การบริการ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ ยานยนต์ ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์

ผลสำรวจ “อยู่หรือไป อะไรสำคัญสุด”

1 ในความพิเศษในครั้งนี้ก็คือการทำแบบสำรวจ ซึ่งผลการสำรวจนี้มุ่งเน้นเรื่องปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่ เพื่อเป็นหน้าข้อมูลพิเศษที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกรวมอยู่ในคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลทึ่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับคู่มือฐานเงินเดือนตามสายอาชีพที่อเด็คโก้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของพนักงาน นำมาซึ่งความเข้าใจและปรับใช้กับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร และปรับปรุงพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การสำรวจครั้งนี้มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 2,276 คน จากทั่วประเทศ ร้อยละ 27 เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี และร้อยละ 73 เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

ปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กร 5 อันดับแรกคือ

 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • ความก้าวหน้าในการทำงาน
 • หัวหน้างาน
 • เพื่อนร่วมงาน
 • โอกาสในการพัฒนาตนเอง

ส่วนปัจจัยที่ผู้ที่กำลังมองหางานต้องการจากงานใหม่ 5 อันดับแรก คือ

 • อัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น
 • งานมีความท้าทายมากขึ้น
 • ความอิสระในการทำงาน
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ตารางงานที่ยืดหยุ่นได้

คุณธิดารัตน์ได้พูดถึงการสำรวจนี้ว่า “จากผลสำรวจของอเด็คโก้พบว่า ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับพนักงานที่อยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือผู้ที่กำลังหางานใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน แต่แรงจูงใจที่ดีควรจะมาจากหลายสิ่งประกอบกัน ผลการสำรวจของอเด็คโก้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลด้านผลตอบแทน (Compensation) และ ภาพรวมตลาดแรงงาน (Labor Market Reflection) เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์และต่อยอดให้กับองค์กรในการหาวิธีการและแนวทางในการสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป”

สำหรับข้อมูลทั้งหมด ทาง Adecco ทำออกมาเป็น infographic ดังภาพด้านล่างครับ

Adecco-Thailand-Stay-Or-Leave-What-Matter-Most-Infographics-RGB-Hi-Res

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2558  – Adecco Thailand Salary Guide 2015

เป็นปีที่ 7 แล้วที่ทาง Adecco Thailand ทำคู่มือเพื่อให้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงด้านเงินเดือนตามสายงานต่างๆ สำหรับผู้ที่กำลังหางานหรือองค์กรที่กำลังมองหาบุคคลากรเพื่อมาร่วมงาน

ความพิเศษในปีนี้ก็คือการเอาผลสำรวจปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่เพิ่มขึ้นเป็นหน้าเสริมพิเศษ โดยนำมารวมกับข้อมูลฐานเงินเดือนที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ ให้ได้รับทราบความต้องการของพนักงาน นำมาซึ่งความเข้าใจและนำมาปรับใช้กับกลยุทธในการบริหารองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

Screenshot_71

สามารถชมข้อมูลดาวน์โหลด The Adecco Thailand Salary Guide 2015 ได้แล้วที่เว็บไซต์ Adecco.co.th หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูฐานข้อมูลบน App Store, Google Play และ Windows Phone

Resu-ME เครื่องมือสร้าง LinkedIn Profile ของคุณในรูปแบบวิดีโอและ Infographic

หลายคนน่าจะมีบัญชีของ LinkedIn แล้ว ตอนนี้ทาง Adecco ได้ทำเว็บแอปพลิเคชันที่ดึงเอาข้อมูลจาก LinkedIn มาสร้างเป็นรูปแบบวิดิโอรวมทั้งเป็น Infographic ด้วย เมื่อเสร็จแล้วก็แชร์ขึ้นยังช่องทางโซเชียลต่างๆ ได้ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ Resu-ME.me

Screenshot_73

AHEAD แอปพลิเคชันที่เหมาะกับงาน Outsource

aheadunnamed (5) 

แอปพลิเคชันล่าสุดที่พัฒนาโดย Adecco ประเทศไทย ที่ออกมาเพื่อตอบความต้องการของงานที่ทุกวันนี้จะเป็นลักษณะในการจ้าง Outsource เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยทำออกมาเพื่อจัดการงานด้าน HR และ Field Marketing ใช้ชื่อว่า AHEAD ซึ่งเหมาะกับกลุ่มธุรกิจด้าน FMCG, Retail และ Hyper Market เนื่องจากมีความต้องการด้านการจัดการข้อมูลทางด้าน HR และ Field Marketing แบบ Real-Time โดย Adecco วางแผนที่จะทำการขยายตลาดสู่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อกับระบบ Payroll เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดด้วย

คุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน พร้อมพิกัดที่ทำงาน, การส่งภาพ, วิดิโอ และข้อความ การตรวจสตอกสินค้าและอื่นๆ เป็นต้น ทำผ่านหน้าสมาร์ทโฟน ซึ่งก็ตอบโจทย์ได้ว่าทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมงโดยจะมีระบบหลังบ้านที่ผู้ว่าจ้างสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาในแบบ Real-Time ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ตามต้องการ

เกี่ยวกับอเด็คโก้
อเด็คโก้เป็นบริษัทติดอันดับของ Fortune Global 500 Company และ เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร บริษัทฯ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบริหารโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพจากหลากหลายประเทศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายเครือข่ายทั่วโลก กลุ่มบริษัทอเด็คโก้สามารถให้ความหลากหลายรูปแบบของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหาพนักงานและการจัดจ้างพนักงานประจำและชั่วคราว การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล งานเงินเดือน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลากร และบริการ Outplacement

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

2 thoughts on “Adecco เผยแนวโน้มของการจ้างงานปี 2558, Thailand Salary Guide 2015 และเปิดตัวบริการใหม่ Resu-ME, AHEAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.