WhatsApp และ Snapchat อาจถูกแบนในอังกฤษ เพื่อป้องกันการก่อการร้าย

by | January 14, 2015
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ถือเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย David Cameron นายกรัฐมนตรีอังกฤษ อาจผลักดันนโยบายห้ามใช้ WhatsApp และ Snapchat หากชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งนโยบายนี้เป็นผลมาจากแผนการรับมือการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น

Cameron ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า “ในประเทศอังกฤษ เราควรจะอนุญาตการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อย่างนั้นหรือ?”

whatsapp_android_1-786x305

เป็นที่ชัดเจนว่า Cameron มีความต้องการที่จะยกเลิกระบบการสื่อสารที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัย ซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงแอปพลิเคชั่นอย่าง WhatsApp และ Snapchat ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส โดยเป็นระบบที่ WhatsApp ได้เพิ่มเข้าไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงในทางปฏิบัติแล้ว ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากรัฐบาลจะแบนช่องทางการสื่อสารที่เป็นแอปพลิเคชั่น และอยากให้มันถูกลบออกไปจากระบบการดาวน์โหลด

ถ้าหากว่าการออกกฎหมายเป็นไปตามข้อเสนอที่ว่ามา ก็จะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จะต้องเผชิญความท้าทายจากกลุ่มเสรีนิยมในประเทศอย่างแน่นอน

ที่มา : The Next Web

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.