Google ซุ่มพัฒนาเครื่องมือจ่ายบิลผ่านอินบ็อกซ์ ปลายปีนี้มาแน่

by | March 25, 2015
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ทุกวันนี้ผู้ใช้งานอีเมลหลายๆ คนน่าจะเลือกรับใบแจ้งหนี้ผ่านอีเมลกันอยู่แล้ว และมันจะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถจ่ายบิลผ่านกล่องข้อความได้โดยตรง

screen-shot-2015-03-24-at-1-03-58-pm

ที่ดีไปกว่านั้นคือ Google กำลังพยายามสร้างฟีเจอร์นั้นอยู่ ตามการรายงานจาก Recode โดยเครื่องมือดังกล่าวมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Pony Express หากนำออกมาใช้จริงอาจเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น

จากข่าวของ Recode จะเห็นว่ามีการจับภาพหน้าจอให้ดูการทำงานของเครื่องมือดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การขอให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลส่วนตัว เพื่อส่งไปให้กับ Third party ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ และรับรองความถูกต้อง สำหรับใบแจ้งหนี้บางประเภท ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตด้วย

screen-shot-2015-03-24-at-12-54-07-pm

หลังจากที่แอคเคาท์ผ่านการรับรอง ผู้ใช้งานก็จะได้รับใบแจ้งหนี้และชำระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้โดยตรงผ่าน Gmail โดยใช้ได้ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต  หรือบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถจัดการโฟลเดอร์เพื่อแยกบิลแต่ละประเภทได้ด้วย

ทาง Recode บอกว่า เราน่าจะได้เห็น Pony Express กันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.