นิเทศศาสตร์จุฬาฯ เชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “ADaptation เปลี่ยน-ปรับ-ขยับ-ต่าง”

by | March 22, 2015
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Screen Shot 2558-03-22 at 11.30.40 AM

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานสัมมนา “ADaptation เปลี่ยน•ปรับ•ขยับ•ต่าง” โดยมีวิทยากรจากวงการโฆษณาที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ดังต่อไปนี้ คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ Managing Director จาก JWT คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Business Director จาก JWT Connect คุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร ผู้กำกับโฆษณา จากบริษัท factory 01

เนื่องในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องในวงการโฆษณา นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่สายงานโฆษณา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนา เพื่ออัพเดทเรื่องราวของอนาคตวงการโฆษณาที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น อีกทั้งทิศทางการทำงาน และการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มลงทะเบียนเข้างานเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ นายน้อย 086-535-0945, กร 081-989-0010 หรืออีเมล์ adaptation.cu@gmail.com

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.