โฆษณาสุดครีเอท “อย่าให้สมาร์ทโฟนกั้นความสัมพันธ์กับคนข้างๆ”

by | July 7, 2015
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ในยุคที่การติดต่อสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องปกติ และการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเริ่มลดน้อยลงไปทุกที ครีเอทีฟเอเจนซี่ Shiyang He ประเทศจีนจึงออกแบบโฆษณาที่ใช้ภาพแทนคำพูด แต่การสื่อสารทรงพลัง

new-finalFA0504

เนื่องจากคนในทุกวันนี้ติดสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียอย่างหนัก ทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นในทุกๆ สถานการณ์และทุกๆ สถานที่ลดน้อยลงไป ทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน แม้กระทั่งห้องนอน เหมือนมีกำแพงกั้นบางๆ ระหว่างเรากับคนข้างๆ

โฆษณาชิ้นนี้ออกแบบอย่างเรียบง่ายโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวแทนกำแพงที่เรียกว่า ‘Phone Wall’ แบ่งคนออกเป็นสองฝั่ง โดยคนแต่ละฝั่งถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนด้วยสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียที่กั้นความสัมพันธ์ของคนไปพร้อมๆ กัน

new-finalFA0504

new-finalFA0504

ข้อความทิ้งท้ายในโฆษณากล่าวว่า “The more you connect, the less you connect” ยิ่งต่อติดโซเชียลมากเท่าไร ยิ่งห่างไกลคนใกล้ตัวมากเท่านั้น

หวังว่าโฆษณาชิ้นนี้จะทำให้เราหันไปสบตาและพูดคุยกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็กับคนในครอบครัว 🙂

ที่มา : designtaxi

ปุ๋ย (Palouis) สนใจเรื่องแบรนด์และการตลาด ธุรกิจ Startup โยคะและอาหาร เขียนคอลัมน์ 'Brandish' ในนิตยสาร giraffe ปัจจุบันเป็น Strategic Planner บริษัทเอเจนซี่โฆษณา l พูดคุยกันได้ที่ช่องทางเฟสบุ๊คด้านบนค่ะ :)

One thought on “โฆษณาสุดครีเอท “อย่าให้สมาร์ทโฟนกั้นความสัมพันธ์กับคนข้างๆ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.