Google หรืออับดุล? Google Search บอกช่วงพีคไทม์ของร้านที่เราค้นหาได้

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Google มีวิธีใหม่ในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหลีกเลี่ยงเวลาที่มีคนใช้บริการในร้านที่เราตั้งใจจะไปเยือนได้ โดยฟีเจอร์นี้เริ่มมีให้ใช้แล้วใน Google Search เมื่อเราค้นหาชื่อร้านค้าหรือที่สาธาณะ ระบบจะแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาไหนที่มีคนเยอะมากที่สุดในรอบวัน 

เป้าหมายของฟีเจอร์นี้คือการช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องต่อคิวยาวๆ และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทราบว่าควรจะเข้าไปใช้บริการในช่วงเวลาไหน

Google พัฒนาระบบนี้ด้วยเครื่องมือเดียวกันกับฟีเจอร์โลเคชั่นของ Android โดยเป็นการประเมินการจราจรบนถนนเส้นนั้น สิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอก็คือ มันเป็นแค่การประเมินเหมือนกับข้อมูลการจราจรทั่วๆ ไปเท่านั้น

ระบบนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ามีคนต่อแถวอยู่มากแค่ไหนในร้านนั้นๆ บอกได้เพียงแค่มีคนอยู่มากแค่ไหนที่ผนังของร้านในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในตลาด Search engine ของ Google จะไม่สามารถทำตามได้ง่ายๆ

ที่มา : The Verge

A content strategist and a digital content editor. Write to meet you :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.