Facebook เปิดให้เชิญร่วม Event ผ่านทาง Direct Message แล้ว

by | October 14, 2015
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ผู้ใช้งาน Facebook หลายคนอาจจะได้รับข้อความให้ร่วม join events โดยตรงผ่านทางกล่องข้อความบน desktop ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ Facebook พัฒนาให้มีการตอบรับเข้าร่วม event  ดีขึ้น

RespondToEventInMessage

Facebook ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า มีแนวโน้มที่จะรวมส่วนของ event เข้าไปในแอพพลิเคชั่น message เพื่อให้ผู้จัดงานต่างๆ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ถึงตัวมากยิ่งขึ้น

จนเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่มมีผู้ใช้งานบน destop บางส่วนได้รับการเชิญให้ join event และกระตุ้นให้ตอบกลับโดยทันที เนื่องจากปัจจุบันการตอบรับของการ join event ค่อนข้างน้อย ซึ่งการส่งข้อความทาง message จะช่วยให้ผู้จัดงานได้รับการตอบกลับที่ดีขึ้น

EventFromMessageที่มา : Adweek

 

ปุ๋ย (Palouis) สนใจเรื่องแบรนด์และการตลาด ธุรกิจ Startup โยคะและอาหาร เขียนคอลัมน์ 'Brandish' ในนิตยสาร giraffe ปัจจุบันเป็น Strategic Planner บริษัทเอเจนซี่โฆษณา l พูดคุยกันได้ที่ช่องทางเฟสบุ๊คด้านบนค่ะ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.