Instagram เตรียมนำระบบอัลกอริทึมมาใช้ในการแสดงผลรูปภาพแล้ว

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

และแล้ววันนี้ก็มาถึง เมื่อ Instagram ออกมาประกาศว่า เร็วๆ นี้รูปภาพที่เรามองเห็นบนหน้าฟีดจะถูกจัดเรียงโดยอัลกอริทึมที่คำนวณมาแล้วว่าผู้ใช้งานแต่ละคนสนใจอะไรเป็นพิเศษ จากเดิมที่เรียงตามลำดับเวลา 

IMG_5356-930x620

New York Times ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ย้อนกลับไปในปี 2009 Facebook เริ่มนำอัลกอริทึมมาใช้เป็นครั้งแรก และก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ ซึ่งทาง Instagram ก็บอกว่า ต้องการฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานในระยะยาว เพื่อที่จะทำให้อัลกอริทึมมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น

สำหรับตอนนี้ Instagram กำลังทดสอบความเปลี่ยนแปลงนี้ในผู้ใช้งานกลุ่มเล็กๆ แต่ก็แน่นอนแล้วว่ายังไงก็นำระบบนี้มาใช้อย่างถาวร และมีความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งานทั่วไปจะได้ประสบการณ์ใหม่จาก Instagram ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

โดยหลักการแล้วก็คงเหมือน Facebook คือผู้ใช้งานจะเห็นสิ่งที่ตัวเองสนใจบ่อยกว่าสิ่งที่ไม่สนใจ นั่นหมายถึงทางบริษัทก็คงเล็งไปที่เม็ดเงินจากการโฆษณามากขึ้น ถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน Instagram จะตกลงไปถึง 40% จากปลายปีที่แล้วก็ตาม

ที่มา : Venturebeat

A content strategist and a digital content editor. Write to meet you :)

One thought on “Instagram เตรียมนำระบบอัลกอริทึมมาใช้ในการแสดงผลรูปภาพแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.