WordPress เพิ่ม Plug-in รองรับ Instant Articles บน Facebook

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

หลังจากที่ Facebook ประกาศว่าจะเปิดให้ Publisher ทุกเจ้าได้ใช้ Instant Articles ในวันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้ WordPress ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม CMS (Content Management System) ยอดนิยมก็ไม่รอช้า รีบประกาศเพิ่มปลั๊กอินที่จะทำให้คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มของตัวเองรองรับการใช้งานแบบ Instant Articles facebook-news-articles1-ss-1920

ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Facebook และ WordPress โดยผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้ปลั๊กอินนี้ได้ ถึงแม้จะเป็นผู้ใช้งานที่ไม่ได้ซื้อโปรดักต์แพงๆ จาก WordPress ก็ตาม

นอกจากนี้ Plug-in ดังกล่าวมีให้เห็นแล้วใน Github และมันเป็น open source นักพัฒนาสามารถส่งรายงานเข้าไปที่ Github ได้โดยตรง และในอนาคตอันใกล้นี้ มันจะไปอยู่ในไดเร็กทอรี่ของ WordPress เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนได้นำไปติดตั้ง

ปลั๊กอินตัวนี้จะทำให้คอนเทนต์ของผู้ใช้อยู่ในฟอร์แมตที่ Facebook ต้องการ เพื่อรองรับ Instant Articles และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ หากต้องการส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม

ที่มา : Marketingland

A content strategist and a digital content editor. Write to meet you :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.