Facebook เปิดตัวคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตามองเห็นรูปภาพ (ทดลองใช้บางประเทศ)

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Facebook ออกมาประกาศความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมองเห็นรูปภาพบนหน้า Feed ของตัวเองได้ ผ่านเทคโนโลยี AI ที่จะสร้างคำอธิบายรูปภาพนั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานที่พิการทางสายตาจินตนาการได้ว่ามันคือรูปอะไร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในคุณสมบัตินี้จะอธิบายได้ ก็ไม่ได้ละเอียดถึงขั้นที่จะบอกว่าคนในรูปเป็นใคร ใส่เสื้อสีอะไร แต่สามารถบอกได้ว่า รูปนี้มีคน 3 คน กำลังยิ้ม เค้กวันเกิด

facebook-ai-image-reader-on-blue-640x0

ตามสถิติระบุว่า ทั้งโลกนี้มีผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกว่า 246 ล้านคน และพิการทางสายตา 39 ล้านคน ทาง Facebook บอกว่า ในแต่ละวันมีการแชร์รูปภาพมากกว่า 2 พันล้านรูป ทั้งบน Facebook, Instagram และ WhatsApp ซึ่งคุณสมบัตินี้ก็จะสามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มเหล่านั้น

สำหรับตอนนี้ ผู้ใช้งานในภาษาอังกฤษที่อยู่ในอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แล้ว เฉพาะระบบ iOS เท่านั้น สำหรับภาษาอื่นๆ และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ก็ยังอยู่ในแผนที่จะพัฒนาต่อไป

ที่มา : Digitaltrends

Tags

A content strategist and a digital content editor. Write to meet you :)

One thought on “Facebook เปิดตัวคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตามองเห็นรูปภาพ (ทดลองใช้บางประเทศ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.