ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรด้วยแสงสว่างจาก “แบคทีเรียใต้ทะเล”

by | May 12, 2016
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

gloweee

สำหรับธุรกิจที่มีออฟฟิศใหญ่โต การเปิดไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับ แต่ในอนาคตอันใกล้ อาจมีสำนักงานบางแห่งที่เปิดไฟสว่างได้แถมไม่ต้องจ่ายค่าไฟ เพราะใช้แสงสว่างจาก “แบคทีเรีย” ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแทน

แสงสว่างจากแบคทีเรียนั้นดีอย่างไร หนึ่งประหยัด สองปล่อยสาร CO2 สู่ชั้นบรรยากาศน้อยมาก และสาม คือให้แสงที่พอดี ไม่สว่างจนเป็นมลพิษทางสายตา

แล้วแสงจากแบคทีเรียจะมาได้อย่างไร GLOWEE สตาร์ทอัปในยุโรปได้มีการนำรหัสพันธุกรรมของแบคทีเรียที่เรืองแสงได้และอาศัยอยู่ในทะเล มาตัดต่อและใส่ลงในแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไป จากนั้นก็เพาะเลี้ยงแบคทีเรียเหล่านั้นให้เติบโต ก็พบว่ามันสามารถเรืองแสงได้ไม่ต่างจากแบคทีเรียที่อาศํยอยู่ในทะเล และนั่นอาจเป็นที่มาของแสงสว่างในอนาคตที่ลดการเกิดมลภาวะให้โลกได้ทางหนึ่ง

ที่มา CoolBusinessIdea

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.