Instagram ทดสอบหน้าโปรไฟล์สำหรับธุรกิจ มีปุ่ม Call to action เหมือน Fanpage

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Instagram กำลังทดสอบหน้าแสดงโปรไฟล์ของธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่งตอนนี้เริ่มใช้ในกลุ่มเล็กๆ โดยโปรไฟล์ที่กำลังถูกทดสอบนี้ ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับ Facebook fanpage มากขึ้น 

นอกจากนี้ ทาง Instagram ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง โดยมีตัวแทนจากบริษัทออกมาให้ข้อมูลว่า มันเป็นฟีเจอร์เพื่อธุรกิจ จะเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

InstagramBusinessProfile

InstagramBusinessProfileDirections

InstagramBusinessProfileVideos

สำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้งานแบบธุรกิจ จะต่างจากโปรไฟล์ผู้ใช้งานทั่วไป เพราะจะรวมเอาปุ่ม Call to action แผนที่ไปยังร้านค้า หรือบริษัท รวมทั้งมีฟีเจอร์ส่งข้อความผ่านอีเมลด้วย นอกจากนี้ เจ้าของร้านค้ายังสามารถเลือกประเภทของธุรกิจเพื่อให้มันแสดงขึ้นมาบนหน้าโปรไฟล์ได้เช่นกัน

ที่มา : Adweek

”Addติดตาม thumbsup ผ่าน LINE ที่ @thumbsupth

A content strategist and a digital content editor. Write to meet you :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.