Marissa Mayer อาจได้รับเงินชดเชยกว่า 2 พันล้าน หากเจ้าของกิจการคนใหม่ยกเลิกสัญญาจ้าง

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

3 ปีของ Marissa Mayer ที่ Yahoo สิ่งหนึ่งที่คนติดตามข่าววงการไอทีเห็นกันมาตลอดก็คือ การปรับลดจำนวนพนักงาน และผลงานลำดับล่าสุดคือการเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาประมูลซื้อหุ้นบริษัท มาถึงตรงนี้ สิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดก็คือ เธอจะอยู่หรือไป เมื่อ Yahoo ได้เจ้าของคนใหม่แล้ว

ap_770174843123-e1462027627155

รายงานข่าวจาก Quartz ระบุว่า Marissa จะได้เงินชดเชยเกือบ 2 พันล้าน ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างซีอีโอ ซึ่งแพ็กเกจนี้จะประกอบไปด้วย เงินสดกว่า 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นการจ่ายคืนในรูปแบบของหุ้นบริษัท

สำหรับข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการขายหุ้นของ Yahoo มีการเพิ่มตำแหน่งคณะกรรมการเข้าไปถึง 4 ที่นั่ง ซึ่งจะเข้ามาดูแลเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะ และผลักดันการขายหุ้นของกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

A content strategist and a digital content editor. Write to meet you :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.