วิจัยพบการตลาดผ่าน “คลิป” สำเร็จสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย

by | July 21, 2016
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

NGXN7V7UDZ

สำหรับนักการตลาด เป็นที่ทราบกันดีว่าช่องทางการสื่อสารแบรนด์สู่ผู้บริโภคนั้น ชื่อของโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Twitter ถูกจัดให้มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ แต่ก็มีการสำรวจพบว่า YouTube และ LinkedIn นั้นก็มีบทบาทไม่แพ้กัน แถมชื่อของ YouTube ในตอนนี้ดูจะแซงหน้า LinkedIn ในบางหัวข้อไปแล้วด้วย

โดยการสำรวจในหัวข้อ Social Media Marketing Survey 2016 จาก Clutch พบว่า YouTube ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์ถึง 61 เปอร์เซ็นต์ในฐานะโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูง นอกจากนั้นยังพบว่า การนำเสนอโปรโมชัน ฯลฯ ของบริษัทด้วย “คลิป” มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ภาพหรือบทความแล้วด้วย

อย่างไรก็ดี การติดต่อแบบ B2B นั้น บริษัทต่าง ๆ ยังสะดวกใจที่จะเลือกใช้บริการจาก LinkedIn มากกว่า YouTube

ผลการจัดอันดับนี้ แสดงให้เห็นว่าวิดีโอซึ่งกินแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงนี้สามารถใช้สนับสนุนกลยุทธ์การนำเสนอคอนเทนต์ของภาคธุรกิจได้เช่นกัน แม้ในภาพรวม ภาคธุรกิจกว่า 62% จะยังคงยกให้ Facebook ครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่น

ทั้งนี้ ข้อมูลประเภทวิดีโอและภาพนั้นถือเป็นสองรูปแบบที่ประสบความสำเร็จสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย (23% และ 22% ตามลำดับ) ส่วนอินโฟกราฟิกตามมาด้วยตัวเลข 11%

การสำรวจยังพบว่าการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ 3 ประการ นั่นก็คือใช้ในการเพิ่มทราฟิกให้กับเว็บไซต์ของบริษัท ใช้สร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ และหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ที่มา Clutch

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on “วิจัยพบการตลาดผ่าน “คลิป” สำเร็จสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.