พบโฆษณาคั่นกลางวิดีโอ Mid-roll video ads ถูกชมจนจบแตะ 90% (completion rate)

by | October 7, 2016
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Video-click

การสำรวจล่าสุดพบว่าค่าเฉลี่ยการชมโฆษณาจนจบหรือ average completion rate ของโฆษณากลุ่ม mid-roll ที่จะแสดงขึ้นมาคั่นกลางระหว่างวิดีโอนั้นสูงขึ้นต่อเนื่องจนล่าสุดแตะระดับที่ 90% แซงหน้ากลุ่มวิดีโอโฆษณา pre-roll และ post-roll ที่มีอัตราการชมจนจบน้อยกว่า

การสำรวจล่าสุดในรายงาน Ooyala Video Index หัวข้อ The rise of the mid-roll พบว่าค่าเฉลี่ย completion rate ของ mid-roll ที่เพิ่มเป็น 90% ในขณะนี้เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกินเท่าตัว อัตราการเติบโตคิดเป็นตัวเลขกลม 110%

90% ของ mid-roll นั้นสูงกว่า pre-roll หรือโฆษณาที่แสดงก่อนการเล่นวิดีโอที่มีอัตรา completion rate ล่าสุดที่ 78% โดยตัวเลขนี้ยังสูงกว่า 65% ของโฆษณากลุ่ม post-roll หรือโฆษณาที่แสดงหลังวิดีโอเล่นจบ

ค่าเฉลี่ยล่าสุดของ pre-roll คิดเป็นอัตราเติบโตจากปีที่แล้ว 14% ขณะที่กลุ่ม post-roll เติบโตมากกว่าที่ 74%

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้คือโฆษณากลุ่ม pre-roll ยังเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็น 60% ของการลงโฆษณาวิดีโอบนสื่อออนไลน์ขณะนี้

สำหรับการสำรวจนี้ Ooyala ทำการสำรวจตลาดในกลุ่มประเทศ Nordic ซึ่งหลายแบรนด์เน้นลงโฆษณา pre-roll เป็นหลัก จุดนี้ Ooyala อธิบายสาเหตุที่มาของผลการสำรวจนี้ว่า ความสำเร็จของโฆษณากลุ่ม mid-roll เกิดขึ้นเพราะ 2 เหตุผล นั่นคือผู้ชมสมัครใจชมโฆษณาเพราะรู้สึกว่าควรลงทุนในคอนเทนต์วิดีโอที่กำลังชมอยู่ และตัวโฆษณา mid-roll เองที่มี look and feel เหมือนโฆษณาทีวีที่ผู้ชมคุ้นเคยกับการพักเบรกกลางวิดีโอเช่นเดียวกับการชมรายการทางทีวีอยู่แล้ว

ที่มา : MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

2 thoughts on “พบโฆษณาคั่นกลางวิดีโอ Mid-roll video ads ถูกชมจนจบแตะ 90% (completion rate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.