กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเจาะกลุ่มผู้หญิงด้วยแคมเปญ #WomenThink สื่อสารได้สุดตรงใจทุกกลุ่มอายุ

by | November 29, 2016
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ในช่วงหลังๆ มานี้ เราจะได้เห็นชัดเจนว่าบทบาทของผู้หญิงมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกแวดวง ด้วยความสามารถ การกล้าแสดงออก การเปิดกว้างของสังคมและการสนับสนุนจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้หญิงมีบทบาททางสังคมทัดเทียมกับผู้ชาย แต่หากมามองในรายละเอียดแบบเจาะลึกแล้ว กลับมีช่องโหว่ที่หลายๆ คนไม่เข้าใจ ว่าผู้หญิงนั้นมีปัญหาและมุมมองที่น่าเห็นใจอยู่มากทีเดียว และนี่จึงเป็นที่มาของแคมเปญ #WomenThink ที่โดดเด่นมากในช่วงนี้

1

แคมเปญ #WomenThink เป็นการนำเสนอมุมมองของผู้หญิงใน 3 กลุ่มอายุที่มีความต้องการเรื่องของความมั่นคงในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยแคมเปญนี้เลือกเจาะไปที่กลุ่มพนักงานอายุยังน้อยหรือ Young Professional สองคือกลุ่มคนมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานหรือ Established Family และสามเป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุหรือ Senior Generation โดยทั้งสามกลุ่มนี้ต่างก็มีเรื่องของความกังวลที่แตกต่างกันออกไป

2

ในกลุ่มแรก Young Professional นั้น เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ยังเพิ่งจะเริ่มทำงาน ความกังวลของผู้หญิงในวัยนี้จะเป็นเรื่องของการไม่มีงานทำ การดูแลพ่อแม่ การถูกลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย หรือแม้แต่อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

3

แต่พอขยับขึ้นมาสู่วัยของคนที่เริ่มมีครอบครัว หรือกลุ่ม Established Family จะเห็นว่าความกังวลจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความกดดันในการบริหารงาน การลงทุนที่มีความผันผวน การมีลูก หรือแม้แต่ความมั่นคงในชีวิตสมรส

4

และการเข้าสู่วัยสูงอายุ Senior Generation ที่เรื่องของสุขภาพ มรดก การสูญเสียคู่ชีวิต และการอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องคิดและเกิดความกังวลได้อย่างง่ายดาย

จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้หญิงมีเรื่องให้คิดและกังวลอยู่ตลอดเวลาและแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ แต่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตก็เข้าใจถึงความกังวลที่หลากหลายเหล่านี้และพร้อมที่จะสนับสนุนการวางแผนทางการเงินและคุ้มครองชีวิต เพื่อให้ผู้หญิงหลากหลายวัยยังคงพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปได้จนประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้

แคมเปญ #WomenThink ถือได้ว่ามีการเลือกจับมุมมองหรือ insight ของผู้หญิงในหลายหลายวัยได้อย่างถึงแก่นและสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลในแต่ละช่วงอายุได้อย่างชัดเจน ซึ่งกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ต้องการที่จะบอกกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ว่าไม่ว่าความกังวลของผู้หญิงจะเป็นเรื่องใด การมีประกันชีวิตไว้จะช่วยให้รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

งานนี้ต้องขอชมทีมเบื้องหลังที่หยิบยกประเด็นในใจของผู้หญิงในวัยต่างๆ ออกมาสะท้อนได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจจริงๆ และหากใครที่รู้สึกว่ามุมมองเหล่านี้ช่างตรงกับตัวเอง ก็อย่าลืมมองหาตัวช่วยที่จะมารับมือกับความกังวลเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับ

5

บทความนี้เป็น advertorial

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

2 thoughts on “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเจาะกลุ่มผู้หญิงด้วยแคมเปญ #WomenThink สื่อสารได้สุดตรงใจทุกกลุ่มอายุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.