CPN ดึง “ปกรณ์ พรรธนะแพทย์” ร่วมทีม รับการเติบโตธุรกิจศูนย์การค้า

by | January 25, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์

“ปกรณ์ พรรธนะแพทย์” อดีตผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยสายแข็งในธุรกิจรีเทลและ SME ผงาดนั่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) กลุ่ม CPN แล้ว

โดยตำแหน่งล่าสุดของคุณปกรณ์ก่อนมาร่วมงานกับ CPN คือ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ธนาคารกสิกรไทย และคุณปกรณ์นี้เองที่เป็นผู้จุดประกายแนวคิด “ไลฟ์สไตล์ แบงกิ้ง”  หรือการเป็นธนาคารที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเรื่อง ทุกช่วงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ CPN ในการเป็นศูนย์การค้าที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกกิจกรรมในชีวิตของลูกค้าได้ในที่เดียว โดยก่อนหน้านี้ คุณปกรณ์ ยังรับหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ และสนับสนุนบริการสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้วย ซึ่งบทบาทเหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ CPN ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเติบโตสู่ช่องทางการค้าปลีกรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้แต่งตั้ง นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 สำหรับหน้าที่รับผิดชอบหลักนั้นคือการดูแลส่วนงานฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจศูนย์การของ CPN ทั้งในและต่างประเทศ

โดยปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล ปัจจุบันบริหารศูนย์การค้าทั้งหมด 30 แห่ง และมีแผนจะเปิดตัวศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่งในปี 2560 นี้ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจศูนย์การค้าที่แข่งขันกันสูง

ที่สำคัญ ต้องอย่าลืมด้วยว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้เคยดึงตัวผู้บริหารเบอร์ต้น ๆ ของประเทศอย่าง  “คุณญนน์ โภคทรัพย์” เข้ามาดำรงตำแหน่ง President of Central Group, คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ อดีตรองผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รวมถึง ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมเป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับทางกลุ่มเซ็นทรัลแล้วด้วย

ความพร้อมระดับนี้ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

 

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.