สื่อชี้ Facebook ลงทุนซื้อข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคออฟไลน์

by | January 2, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

131217073141-facebook-video-ads-620xa

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Facebook มีข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ของคนทั่วโลกอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ยังขาดไปคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตออฟไลน์ของทุกคนซึ่งเป็นอีกชุดข้อมูลสำคัญที่แบรนด์มักใช้วิเคราะห์และวางแผนเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ล่าสุดมีรายงานว่า Facebook ลงทุนซื้อข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคออฟไลน์แล้ว ครอบคลุมทั้งข้อมูลรายได้และข้อมูลการเป็นเจ้าของบัตรเครดิต

ความเคลื่อนไหวของ Facebook ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากชาวโลกรับรู้เพียงว่า Facebook เก็บข้อมูลออนไลน์บางส่วนของตัวเองไว้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ว่า Facebook เก็บข้อมูลออฟไลน์ของทุกคนด้วย โดยทั้งหมด Facebook ไม่ได้แถลงรายละเอียดด้วยตัวเอง แต่เป็นสำนักข่าว ProPublica ที่ไปทราบเบาะแสการซื้อข้อมูลครั้งนี้

ข้อมูลจาก ProPublica ระบุว่าข้อมูลออฟไลน์ที่ Facebook กำลังรวบรวมอาจมีทั้งข้อมูลรายได้ ข้อมูลร้านค้าที่ชอบใช้บริการ ข้อมูลจำนวนบัตรเครดิตที่ถือครอง รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าออฟไลน์อื่นๆ

เบื้องต้นมีการวิเคราะห์ว่า Facebook ซื้อข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อใช้งานร่วมกับระบบ algorithm หลายชั้นเพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้หลายพันล้านคนของตัวเองออกเป็นกลุ่มย่อยนับหมื่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็น micro-targetable group ให้นักโฆษณาสามารถเข้าถึงและกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

จุดนี้ ProPublica ระบุว่าบนเว็บไซต์ของ Facebook มีการแจ้งชัดเจนว่าบริษัทจะรวมรวบข้อมูลผู้ใช้จากแหล่งข้อมูลอื่น แต่ไม่มีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลใดหรือจากแหล่งใด

สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากข่าวนี้ คือการเปิดเผยของ ProPublica กลายเป็นข่าวสะท้อนเหรียญ 2 ด้านจากมุม Facebook เนื่องจากข่าวนี้แสดงว่า Facebook กำลังทำทุกทางให้สามารถแบรนด์สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายชนิดถึงตัวผู้บริโภคแต่ละคน แต่ในมุมผู้บริโภคก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างน่าเป็นห่วง

ที่มา: NDTV

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

2 thoughts on “สื่อชี้ Facebook ลงทุนซื้อข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคออฟไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.