วินาทีไม่ละเอียดพอ Facebook ประเดิม “มิลลิวินาที”

by | February 15, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เพราะต้องการรายงานระยะเวลาการชมวิดีโอของผู้บริโภคให้ละเอียดแม่นยำกว่าเดิม Facebook จึงประกาศเริ่มศักราชรายงานสถิติการชมวิดีโอโฆษณาบน Facebook ด้วยหน่วยมิลลิวินาทีหรือ millisecond โดย Facebook ระบุว่าจะใช้หน่วยมิลลิวินาทีนี้รายงานช่วงเวลาที่ผู้ชมขยายจอภาพจากที่ชมอยู่ 50% ของหน้าจอมาเป็น 100% เต็มจอ ซึ่งจะทำให้การวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาชิ้นนั้นทำได้ละเอียดยิ่งขึ้น

Facebook ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทต้องการมอบข้อมูลความประทับใจในโฆษณาบน Facebook และ Instagram ที่มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อให้นักการตลาดมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น โดยไม่เพียงโฆษณากลุ่มวิดีโอ แต่กลุ่ม display ad ธรรมดาก็จะมีการรายงานสถิติช่วงเวลาการชมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นกัน

แต่เหตุผลที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ Facebook รู้ดีว่าการเลื่อนหน้าจอหรือ Scroll ของชาวโลกยุคดิจิทัลนั้นรวดเร็วปาดใด ดังนั้นเพื่อให้การวัดผลเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การเปลี่ยนแปลงหน่วยเวลาให้ละเอียดขึ้นเหมือนในวงการเกม หรือการแข่งขันกีฬาอื่นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้

เบื้องต้น Facebook แถลงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนิมิตหมายใหม่นี้จะครอบคลุมทั้งธุรกิจโฆษณาของ Facebook, Instagram รวมถึงระบบเครือข่ายโฆษณาออนไลน์ของตัวเอง Audience Network เพื่อให้นักโฆษณาได้รู้ว่า โฆษณาของตัวเองถูกเปิดชมแบบครึ่งหน้าจอนานกี่มิลลิวินาที และถูกขยายเพื่อชมเต็มจอกี่มิลลิวินาที

แม้การเปลี่ยนจากวินาทีมาเป็นมิลลิวินาทีจะถูกมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่นี่ถือเป็นสัญญาณบอกว่า Facebook กำลังติดตามเราผู้บริโภคแบบยิบย่อยยิ่งกว่าทุกวินาที ทำให้ต้องยอมรับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงเวลาที่ Facebook ต้องกู้ศรัทธาจากนักโฆษณาทั่วโลก

นอกจากการเปลี่ยนหน่วยเวลา Facebook ยังเพิ่มทางเลือกให้นักโฆษณาสามารถซื้อโฆษณาได้ในเงื่อนไขใหม่ คือการซื้อแบบ completed-view เพื่อจ่ายเฉพาะเมื่อโฆษณาถูกชมจนจบ, two-second เพื่อจ่ายเงินเฉพาะการชมโฆษณานาน 2 วินาที และ sound-on เพื่อจ่ายเงินเมื่อผู้ชมโฆษณาคลิกเปิดเสียง สะท้อนว่า Facebook กำลังพยายามเร่งเครื่องเอาใจนักโฆษณาทั่วโลกอย่างเต็มที่

ที่มา: Mashable

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.