“ผู้สูงวัยญี่ปุ่น” ฮิตซื้อของออนไลน์

by | February 9, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

การสำรวจล่าสุดพบการช็อปปิ้งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้สูงวัยญี่ปุ่นนิยมทำมากที่สุด โดยสมาร์ทโฟนคืออุปกรณ์ที่คุณปู่คุณย่าแดนปลาดิบยกให้เป็นอุปกรณ์คลายเหงาได้ดีที่สุด

วงการช็อปปิ้งออนไลน์ที่เติบโตนั้นไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะสังคมวัยทำงานหรือนักเรียนนักศึกษา แต่ยังครอบคลุมกลุ่ม senior citizen ด้วย โดยเฉพาะคุณย่าคุณยายในญี่ปุ่น ตามการสำรวจของบริษัทวิจัย IPG Mediabrands ซึ่งติดตามพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2,400 รายในเขตคันโตและคันไซช่วง 3 วันเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา

การศึกษาพบว่า 28% ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 70-74 ปีนั้นมีสมาร์ทโฟนใช้งานเป็นของตัวเอง โดย 33% ของคุณปู่และ 23% ของคุณย่าในกลุ่มนี้เป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำทุกวัน เพิ่มขึ้นจาก 17% ในปี 2015

ไม่เพียงซื้อสินค้าออนไลน์ ปู่ย่าตายายญี่ปุ่นเกินครึ่ง (55%) ยังเป็นผู้ใช้งานบริการอื่นด้วย เช่น บริการธนาคารออนไลน์ internet banking (41%) ชมทีวี (12%) ส่งคำอวยพร (10%) จัดการข้อมูลสุขภาพ (7%)

การสำรวจนี้ฟันธงว่ากิจกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ยังเป็นกิจกรรมฮิตของชาวเน็ตทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มอายุ 15-74 ปีซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า 41% นอกจากนี้ กิจกรรมอย่างการฟังวิทยุออนไลน์ยังได้รับความนิยมมากขึ้น จากความเห็นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-19 ปี (8%) และกลุ่มอายุ 20-34 ปี (6%)

ผู้สนใจ ติดตามสถิติน่าสนใจอื่นเพิ่มเติมได้จากที่มา

ที่มา: CampaignAsia

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

One thought on ““ผู้สูงวัยญี่ปุ่น” ฮิตซื้อของออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.