ย้ำอีกรอบ งบ Influencer marketing ปีนี้กระฉูดแน่

by | March 28, 2017
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

จะไม่ให้เรียกว่ากระฉูดได้อย่างไร ในเมื่อการสำรวจล่าสุดพบว่านักการตลาดกว่า 63% ของกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าจะเพิ่มงบประมาณสำหรับทำการตลาดด้วย Influencer marketing ให้เข้มข้นขึ้นอีกในปีนี้ ตอกย้ำทิศทางการสำรวจก่อนหน้านี้ว่าแคมเปญที่ใช้เน็ตไอดอลเป็นสื่อนั้นจะร้อนแรงแซงทุกรูปแบบชนิดฉุดไม่อยู่

การสำรวจครั้งนี้มาจากบริษัทวิจัยชื่อ Bloglovin ซึ่งพบว่ามืออาชีพด้านการตลาดในนาทีนี้มอง Influencer marketing เป็นเรื่องสำคัญ โดยเกือบ 1 ใน 3 ของนักการตลาดในกลุ่มตัวอย่าง (32%) ให้ความเห็นว่าแคมเปญ influencer นั้นจำเป็นต่อนโยบายของบริษัท ขณะที่ 41% ยอมรับว่าประสบความสำเร็จจากแคมเปญที่ใช้ Influencer มากกว่าการทำแคมเปญโฆษณาปกติ

การสำรวจของ Bloglovin ยังพบว่านักการตลาดเกินครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (63%) ระบุว่าได้ปรับเพิ่มงบประมาณทำ Influencer marketing แล้วในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ราว 36% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าใช้งบประมาณไปน้อยกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อแคมเปญ หรือประมาณ 1.7 แสนบาท

นอกจากนี้ ราว 67% ของกลุ่มตัวอย่างยืนยันว่าแคมเปญ Influencer มีส่วนช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น

อีกจุดที่น่าสนใจจากรายงานนี้คือราว 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลอย่างน้อย 3 แห่งต่อการทำ 1 แคมเปญ ข้อมูลนี้แสดงว่าเนื้อหาที่ใช้ Influencer ในการถ่ายทอดนั้นมีคุณค่าเหมาะสมกับการนำไปเผยแพร่หลายช่องทาง (multichannel) ถือเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ Influencer ได้รับความนิยมใช้ในแคมเปญมากขึ้น

ที่มา: MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.