Sharpener Digital 2017 หลักสูตรสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกดิจิตอลมากขึ้น

by | March 29, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Sharpener Digital 2017 หลักสูตรสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกดิจิตอลมากขึ้น ทุกคอร์สจะได้เริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการวางกลยุทธ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม การนำไปปฏิบัติ และการวัดผล พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทำให้คุณสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร โดยเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริงที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน

 

กลับมาอีกครั้ง Sharpener Digital 2017 หลักสูตรสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ในยุคของ Digital Transformation เราขยายเนื้อหาหลักสูตรออกไปไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการตลาดอย่างเดียว อาทิเช่น Corporate Innovation, Design Driven Innovation, Lean User Experience, Digital Transformation

ในทุกแง่มุม ทุกคอร์สจะได้เริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการวางกลยุทธการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม การนำไปปฏิบัติ และการวัดผล พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทำให้คุณสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร โดยเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริงที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน

โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 11 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่

กลุ่มที่ 1

 • Digital Marketing Strategy Ensemble – กลยุทธ์ คือหัวใจสำคัญของทุกๆ สงคราม ในโลกยุคปัจจุบัน ดิจิตอลถือเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดอันหนึ่ง คอร์สนี้จะสอนให้คุณเรียนรู้และทำความเข้าใจการวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ เครื่องมือ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเอาชนะใจผู้บริโภคโดยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในโลกดิจิตอล
 • Digital Transformation – ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ผ่านทางกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ในการปรับเปลี่ยนองค์กร ระบบการทำงาน วิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกนอกจากนี้ยังพบกับแขกรับเชิญทั้งจากฟากเทคโนโลยีและจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำ digital transformation ในแง่มุมต่างๆ ที่จะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ตรงในคลาสนี้

กลุ่มที่ 2

 • Know Your Digital Customers -ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด จากการเริ่มต้น ตั้งเป้าหมาย รวมถึงเรียนรุ้ วิเคราะห์ สิ่งที่อยู่ในใจผู้บริโภค จากเครื่องมือดิจิตอลต่างๆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าบนโลกดิจิตอล เชื่อมโยงกับโลกจริง รวมถึงการขัดเกลากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอลของแผนการตลาดของคุณ พร้อมด้วยตัวอย่างจากหลายอุตสาหกรรมที่จะทำให้คุณทำความเข้าใจและวางแผนกลุยุทธ์ทางการตลาดให้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • Digital Campaign with SEM –  เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสินค้าอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละธุรกิจต้องแข่งขันช่วงชิงพื้นที่ในหน้าแรกของการแสดงผลการค้นหา อันดับต้นๆของการค้นหา จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจให้กับแบรนด์ของคุณและที่สำคัญคือการเพิ่มโอกาสที่จะสร้างยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ ในการอบรมครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน เทคนิคและวิธีที่จะอยู่เหนือคู่แข่ง รวมทั้งอัพเดทเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในการทำการตลาดบนเว็บค้นหาที่เป็นที่นิยมอย่าง Google
 • Digital Analytics – เรียนรู้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีต่อเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้ง Paid/Owned และ Earned Media เพิ่มเทคนิคการปรับใช้ และวัดผลพิเศษเจาะลึกหลากหลายมิติของธุรกิจ ทั้งจาก Google Analytics, Facebook Insights, Ads Manager, Social Listening พร้อมกับอัพเดตเทคโนโลยีใหม่อย่าง Chatbots สำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

กลุ่มที่ 3

 • Social Media Management – ผู้บริโภคในปัจจุบันบริโภคข้อมูลข่าวสารจาก Social Media มากขึ้น ทำให้แบรนด์ต้องหันมาปรับตัวเริ่มใช้สื่อที่ร้อนแรงชนิดนี้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค แต่การใช้สื่อ Social Media ให้เข้าถึงผู้บริโภคนั้น มีความแตกต่างจากการใช้สื่อในรูปแบบเดิมๆ ที่ผู้บริโภคมีหลากหลายบทบาทในการสื่อสาร และดูเหมือนยากที่จะควบคุมความรู้สึกและความคิดของผู้บริโภคทั้งด้านบวกและด้านลบ ในการสัมมนานี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการบริหาร Social Media ด้วยวิธีการสร้าง Content ที่มีคุณค่า การออกแบบ Brand Storytelling เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค บนโลก Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการจัดการวิกฤติบนโลกออนไลน์
 • Online Reputation & Workshops – ในยุคที่ลูกค้ามีมือถือที่สามารถร้องเรียนแบรนด์บนโลกโซเชียลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชื่อเสียงของแบรนด์จึงตกอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลา เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น แบรนด์จะทำอย่างไรเพื่อควบคุมความเสียหายให้น้อยที่สุด ดีกว่านั้นคือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนเสียงก่นด่าให้เป็นคำชื่นชม ดีที่สุดคือทำให้ผู้บริโภครักแบรนด์และพร้อมจะปกป้องเมื่อเกิดวิกฤต
 • Influencer Marketing – เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ผ่านคนดัง (Influencer Marketing) อาทิเช่น ดารา นักรีวิว บล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล เป็นต้น เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ สร้างการรับรู้ในแบรนด์ ไปจนถึงการสร้างยอดขาย

กลุ่มที่ 4

 • Lean User Experience – ใน workshop นี้เราทำให้รู้เข้ากระดูกดำ ว่าการเดาผู้ใช้เองมีความเสี่ยงขนาดไหน การรู้จักผู้ใช้ไม่ใช่การรู้ผิวเผินแต่ต้องรู้จักผู้ใช้ของเราให้มากกว่าที่เค้าเข้าใจตัวเอง ต้องเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ไม่ใช่รู้แค่สิ่งที่เค้าร้องขอ เข้าใจว่าเราทำเพื่อบางคน ไม่ใช่ทุกคน (persona) เข้าใจที่มาที่ไปของเค้า ไม่ใช่รู้แต่ตอนที่อยู่กับเรา (user Journey)ใน workshop เราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านการลงมือทำ โดยใช้ธุรกิจของเราเป็นโจทย์ครับ
 • Corporate Innovation – องค์กรขนาดใหญ่กำลังประสบกับความท้าทายครั้งสำคัญ เมื่อเทคโนโลยีที่ไหลบ่าเข้ามาส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจที่เป็นอยู่ ถึงเวลาของการปรับตัวเพื่อให้ยังคงรักษาสถานะการเป็นผู้นำในตลาด และ สามารถร่วมมือกับผู้เล่นรายย่อย อาทิเช่น Tech Startup ได้
 • Design-Driven Innovation – (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)  In this course, we’ll work together to make the abstract practical. We’ll start by considering the origin of design thinking as well as its relative strengths and weaknesses; when to use it and why, as well as what actually makes it work (hint: it’s all about communication). With a solid foundation to stand on, we’ll then unpack each of Design Thinking’s 5 steps: Emphasize, Define, Ideate, Prototype, and Test. And for each step, we’ll let practice make perfect and test drive techniques like journey mapping, Jobs-to-be-done, post-ups, and design studios. Designed as an overview, this course will give us the foundation and the toolset with which to set up and run Design Thinking workshops within our respective organizations.

 สำรองที่นั่งได้แล้วที่นี่

กำหนดการ

ค่าใช้จ่ายการอบรม

 • วิชาละ 10,000 THB/seat (Not included VAT) Document + Lunch +2 Breaks
 • รวมกลุ่มหลักสูตร ราคาสุดคุ้ม มีกลุ่มหลักสูตร ดังนี้
  • Group 1    18,000 THB/seat (Not included VAT)    2 Topics
   • Digital Marketing Strategy Ensemble
   • Digital Transformation
  • Group 2    27,000 THB/seat (Not included VAT)    3 Topics
   • Know your Digi Customers
   • Enhance your Digital Campaign with Search Engine Marketing
   • Digital Analytics
  • Group 3    27,000 THB/seat (Not included VAT)    3 Topics
   • Social Media Management
   • Online Reputation Management Strategies & Workshop
   • Influencer Marketing
  • Group 4    27,000 THB/seat (Not included VAT)    3 Topics
   • Lean User Experience
   • Corporate Innovation
   • Design-Driven Innovation

สำรองที่นั่งได้แล้วที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความนี้เป็น Advertorial

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

2 thoughts on “Sharpener Digital 2017 หลักสูตรสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกดิจิตอลมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.