ห้าง Tesco เปิดเลนพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่ม “ช้าพิเศษ”

by | March 30, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ทุกวันนี้อาจต้องยอมรับว่ามนุษย์เราใจร้อนกันมากขึ้น และมีระยะเวลาในการอดทนรอคอยที่สั้นลงเรื่อย ๆ โดยสถานที่ที่สามารถพบเห็นการแสดงออกถึงความใจร้อนได้ดีหนีไม่พ้นท้องถนน ขณะที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือดิสเคาท์สโตร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พบได้บ่อยเช่นกัน

โดยความฉุนเฉียวที่เกิดขึ้นในห้างเหล่านั้นมักพบได้ในจุดชำระเงิน หากลูกค้าที่ต่อคิวอยู่แสดงอาการงก ๆ เงิ่น ๆ หยิบของช้า ๆ กว่าจะวางให้แคชเชียร์คิดเงินได้ก็เสียเวลาหลายวินาที เพีียงเท่านั้นก็อาจทำให้คนที่ยืนต่อแถวรู้สึกกรุ่น ๆ กันแล้ว (อย่าลืมว่า การสำรวจโดย Google พบว่า ผู้ใช้งานยุคใหม่รอโหลดหน้าเว็บได้ไม่เกิน 3 วินาทีเท่านั้น)

ผลคือ แทนที่ลูกค้าในกลุ่มที่มักแสดงอาการงก ๆ เงิ่น ๆ กลุ่มนี้จะได้รับบริการที่ดี ก็อาจได้รับบริการที่แฝงด้วยความกดดันทั้งจากพนักงานแคชเชียร์ และลูกค้าที่รอต่อแถวอยู่ข้างหลังกลับไปด้วย

ห้าง Tesco ในสก็อตแลนด์จึงมีการเปิด “เลนพิเศษ” สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษขึ้นมา เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมหรือออทิสติกได้ชำระเงินได้อย่างสบายใจมากขึ้น เนื่องจากเลนพิเศษนี้จะไม่เร่งรัดลูกค้าแต่อย่างใด แถมเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ในเลนดังกล่าวก็ได้รับการฝึกอบรมพิเศษจาก Autism Scotland เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการพิเศษของลูกค้ากลุ่ม Slower Customer นี้ด้วย โดยบริการเลนพิเศษนี้จะมีให้บริการในช่วงเช้าของวันอังคารและวันพุธเท่านั้น

เพราะโลกเราไม่ได้มีแต่คนที่สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยความรวดเร็ว การที่ธุรกิจมองเห็นถึงคนที่ช้ากว่า อ่อนแอกว่า และเสนอทางที่สบายใจกว่าในการใช้บริการ สุดท้ายแล้วก็สามารถพลิกกลับมาเป็นจุดแข็งของธุรกิจนั้น ๆ เองได้เช่นกัน

ที่มา: Trendhunter

 

 

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.