Facebook ชี้ โฆษณาได้ผลมากขึ้นเมื่อส่งเสริมข้อดีของเพศหญิง/ชาย

by | August 15, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

แปลกแต่จริงเมื่อการสำรวจของ Facebook พบว่าโฆษณาที่แฝงสารส่งเสริมข้อดีของเพศทั้งหญิงหรือชายในแง่บวก และไม่เหมารวมหรือ stereotype จะมีผลลัพท์ที่ดีขึ้นชัดเจน

Facebook เผยแพร่ผลวิจัยนี้ไว้เพจ IQ ของบริษัท โดยบอกว่าจากการสำรวจผู้บริโภคอเมริกันมากกว่า 1,500 คนช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่า 79% ของผู้หญิงและ 75% ของผู้ชายชื่นชอบแบรนด์ที่ชูประเด็นข้อดีของเพศหญิงชายในสารของตัวเอง โดยผู้บริโภคในสหรัฐฯจะมีความรู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้นราว 8-10%

ตัวเลขนี้น่าสนใจมาก เพราะขอเพียงแบรนด์เพิ่มกลยุทธ์นี้ ด้วยการโปรโมทจุดแข็งแง่บวกของเพศ ก็จะสามารถครองความภักดีในแบรนด์เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคทั้งหญิงและชายในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 48% จุดนี้ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงกว่า 51% บอกว่าจะซื้อสินค้าจากแบรนด์นั้น ขณะที่ 45% ของกลุ่มตัวอย่างชายที่บอกในทางเดียวกัน

Facebook ยังยกตัวอย่างสิ่งที่นักการตลาดสามารถนำไปทดลองปฏิบัติได้เลย เช่น การสร้างแบรนด์ให้มีภาพส่งเสริมข้อดีของเพศหญิงชาย การคิดหาทางว่าแบรนด์จะสามารถสนับสนุนผู้หญิงได้อย่างไร (กรณีศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือแคมเปญ #FearlessGirl จาก State Street และ McCann Erickson) นอกจากนี้ Facebook ยังยกตัวอย่างเรื่องการที่บริษัทแสดงตัวหนุนการจ้างพนักงานหญิง และการให้ความสำคัญกับการไม่อคติกับการเหมารวมศักยภาพพนักงานหญิงชาย (Stereotype) ซึ่งจะเป็นอีกทางในการสร้างภาพลักษณ์บริษัทที่สนับสนุนข้อดีของเพศได้ชัดเจน

Stereotype เป็นการเหมารวมลักษณะของคนจากกรอบความคิดทั่วไป เช่น บางคนมักเหมารวมว่าผู้หญิงมักจะขับรถไม่เก่งเท่าผู้ชาย หรือการเหมาว่าเด็กยุคใหม่เป็นคนไม่สู้งาน แบรนด์ที่เข้าข่ายใช้กลยุทธ์ ​Not Stereotype แล้ว มีทั้งแบรนด์ไอทีอย่าง Google, แบรนด์อุปกรณ์กีฬาอย่าง Nike รวมถึงอีกหลายแบรนด์ชั้นนำที่หมั่นเพียรตอกย้ำภาพส่งเสริมความต่างของเพศในแง่บวกอยู่ทุกยุคทุกสมัย

ที่มา: MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.