ปรับทัพรับ 4.0 “ตลาดยิ่งเจริญ” ก้าวสู่โลกออนไลน์ ขยายกลุ่ม Delivery ด้วย “ส่งสด”

by | August 10, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

(ซ้ายไปขวา) นางกัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ, นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และนายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ

ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักสำหรับการวางนโยบายของผู้ค้ากลุ่มตลาดสดให้ก้าวสู่เทคโนโลยี 4.0 แต่ล่าสุดก็เกิดขึ้นแล้วกับ “ตลาดยิ่งเจริญ” โดยมีการปรับตัวสู่การเป็น Green Market ภายใต้แนวคิด “Y Together” ซึ่งทางตลาดจะหันมารุกธุรกิจออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการขยายตลาดเดลิเวอรี่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในปีที่ตลาดยิ่งเจริญก้าวสู่อายุ 62 ปี ซึ่งได้มีการประกาศทิศทางสู่การเป็นตลาดสดออนไลน์ โดยนางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า บริษัทฯ ต้องการพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักจากทั้งผู้ค้าขายและประชาชนทั่วไปในฐานะตลาดสดชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย “ Y Together ” จึงนำไปสู่โครงการต่างๆ อาทิ โครงการแม่ค้าคนพิเศษ โครงการพัฒนาร้านค้าต้นแบบ เพื่อยกระดับธุรกิจของผู้ค้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นยังร่วมกับกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานครและชุมชนสะพานใหม่จัดตั้ง กลุ่ม Green@Heart เครือข่ายหัวใจสีเขียวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบมรดกสีเขียวให้ลูกหลาน  ด้านสาธารณูปโภค มีการปรับปรุงพื้นที่และภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น เช่น รักษาความสะอาด รณรงค์การใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมี การใช้ Ozone ในการล้างผัก ลดปริมาณขยะ และ มีการคัดแยกขยะสู่ความเป็น Zero Waste รณรงค์การใช้ภาชีวะ (ภาชนะรักษ์โลก) เพื่อลดการใช้โฟม สู่ความเป็น No Foam ลดมลพิษด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง รถไฟฟ้า BTS โดยติดตั้งพัดลมไอน้ำด้านหน้าตลาด

ส่วนการดูแลคุณภาพของสินค้าและบริการ ปัจจุบันมีการใช้ QR Code เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ ทราบที่มาของแหล่งผลิต การใช้ระบบเขียงเย็นกับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เพื่อรักษาความสดใหม่ และร่วมกับกรมอนามัยมีห้องแลปในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วย

ในส่วนของ Online fresh Market Place นั้น เกิดขึ้นเพื่อมุ่งขยายกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน และแม่บ้าน ที่ต้องการเข้าถึงแห่งอาหาร หรือวัตถุดิบที่ สด ครบ และจบได้ที่เดียว ไม่ยุ่งยากโดยการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี มาพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ ในรูปแบบ “ตลาดสดออนไลน์” ที่สามารถสั่งซื้อสินค้า พร้อมจัดส่งถึงที่หมายได้ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาเอง อีกทั้งยังสามารถจัดรายการสินค้า แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ ๆ ส่งตรงถึงลูกค้าได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการทำแกงส้ม ทางทีมงานตลาดยิ่งเจริญสามารถจัดวัตถุดิบเป็นชุดได้ทันที โดยจะมีสูตร วิธีการ มาตรฐาน โดยโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ผ่านช่องทาง  Website : www.songsod.com  / Facebook :songsoddelivery  /  Line : @songsod  (สำหรับการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ดังกล่าวทางตลาดยิ่งเจริญ จะพร้อมให้บริการในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)

โดยแนวคิดดังกล่าวจะขยายไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชัน “Fresh Mate” ต่อไปในอนาคต เพื่อให้บริการเลือกซื้อและจัดส่งสินค้าจากตลาดสดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเลือกรับสินค้าได้เร็วที่สุดภายในชั่วโมงถัดไป และสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ด้วย

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดคือผู้ที่ซื้อสินค้าไปใช้ในร้านอาหารและหน่วยงานต่างๆโดยเฉลี่ยร้อยละ 70 ของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทางตลาดตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่เข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ 5-10 จากกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน

 

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.