ธนาคารอเมริกันโชคดี สำรวจพบ Gen Z ยังเข้าไปฝากเงิน

by | October 20, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

สมาร์ทโฟนดูจะเป็นอุปกรณ์ที่ชาว Gen Z ขาดไม่ได้เสียแล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสำรวจพบว่า ชาว Gen Z วางใจทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ แต่อีกข้อมูลหนึ่งที่สวนทางกันก็คือ ชาว Gen Z เป็นกลุ่มที่ไปธนาคารบ่อยที่สุดด้วยเช่นกัน

การสำรวจครั้งนี้จัดทำโดย Accenture ซึ่งแม้จะเป็นผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา แต่เราเชื่อว่าในประเทศไทยนั้น ก็กำลังพบเทรนด์นี้เกิดขึ้นเช่นกัน นั่นคือการที่คนรุ่นใหม่วางใจมากขึ้นกับการใช้งานแอปพลิเคชันประเภท Mobile Banking โดยในสหรัฐอเมริกา วัยรุ่น 69% จาก 1,500 คนรู้สึกพอใจที่จะทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าจะไปธนาคาร

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือ ถึงแม้วัยรุ่นอเมริกันจะสะดวกใจกับการบริหารเงินผ่านแอปพลิเคชัน แต่ผลการสำรวจยังพบว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้เป็นผู้ที่แวะเข้าธนาคารบ่อยที่สุดในบรรดาเจเนอเรชันต่าง ๆ อีกด้วย โดยมีประมาณ 1 ใน 4 ที่ไปธนาคารทุกสัปดาห์

สำหรับเหตุผลที่ Accenture สำรวจพบก็คือ บรรดาวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกามีการทำงานพิเศษ และได้รับทิปมา เลยต้องนำค่าทิปเหล่านั้นไปฝากเข้าธนาคารเพื่อจะได้ถอนมาใช้ผ่าน Mobile Banking นั่นเอง

การที่วัยรุ่นในสหรัฐอเมริกายังคงเข้าธนาคารอยู่นี้จึงเป็นโอกาสดีอย่างมาก เพราะธนาคารสามารถสร้างความคุ้นเคย และแนะนำบริการทางการเงินอื่น ๆ ให้แก่พวกเขาได้

สวนทางกับธนาคารไทยหลาย ๆ แบรนด์ ที่ทุกวันนี้ต้องหาวิธี “เข้าถึง” กลุ่ม Gen Z ในรูปแบบที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลงทุนให้พื้นที่ชั้น 2 ของสาขาสยามสแควร์กับ Too Fast To Sleep มาเปิดสาขา หรือการจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสร้างสังคมไร้เงินสดขึ้นมา ฯลฯ

แต่ต่อให้การก้าวสู่สังคมไร้เงินสด เป็นภารกิจที่ธนาคารต่าง ๆ มุ่งหมายจะไปให้ถึงก็ตาม ความท้าทายต่อไปก็มารออยู่แล้ว นั่นคือคู่แข่งสารพัดเพย์ อย่าง Apple Pay – Samsung Pay – Android Pay – Alipay – WeChatPay ที่พร้อมเข้ามา Disrupt ธุรกิจสถาบันการเงินอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ที่มา: BusinessWire

 

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.