ถอดบทเรียนการตลาดผ่าน Marketing Day’17 ดิจิทัลได้แต่ต้อง “REAL”

by | November 17, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

เวที Marketing Day 2017 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยหรือ MAT ชี้ความ REAL หรือความจริงใจจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสูง

โดยเวทีในวันนี้ ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยโดยคุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมฯ ได้ออกมาเผยถึงความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในยุคการตลาดดิจิทัลที่พบว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคไปในหลาย ๆ ด้าน ทำให้โลกของการตลาดที่เคยเรียบง่าย กลายเป็นโลกที่ซับซ้อนมากขึ้น มีการแข่งขันสูงมากขึ้น

โดยเทรนด์สำคัญที่เกิดจากเทคโนโลยีและส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในมุมของ MAT ได้แก่

เปลี่ยนจาก TQM สู่ TEM

หรือก็คือการเปลี่ยนจากจุดขายด้านคุณภาพ (Total Quality Management) ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ (Total Experience Management) ผ่านทุก ๆ ช่องทางตลอด Customer Journey ซึ่งคุณสุพัตราให้ความเห็นว่า การสร้างมูลค่าทางจิตใจนั้นสำคัญมากในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

Purposeful Business

ลำดับที่สองของเทรนด์ที่นักการตลาดต้องใส่ใจก็คือ แบรนด์ต้องสามารถนำโจทย์ของสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ของแบรนด์ ซึ่งจากข้อมูลสถิติ คุณสุพัตรากล่าวว่า องค์กรที่มี purpose จะโตเร็วกว่าองค์กรที่ไม่มี Purpose ถึง 50% และโจทย์สำคัญของนักการตลาดคือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

Reality Marketing

เรื่องของ Reality Marketing นั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการโปรโมตอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่ง คุณสุพัตราเผยว่า ไม่อยากให้นักการตลาดหลงประเด็น เพราะแท้จริงแล้วทั้ง AR/VR/MR ทั้งหมดนี้เครื่องมือ ไม่ใช่คำตอบ นักการตลาดไม่ควรหวังใช้เทคนิคเพื่อสร้าง engagement เพราะความสามารถส่วนหนึ่งของเครื่องมือเหล่านี้คือการใช้เพื่อสร้างกระแส แต่ในท้ายที่สุด นักการตลาดต้องกลับมาดูว่ามันต้องจับต้องได้จริงด้วยจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

“หัวใจยังอยู่ที่การสร้างประสบการณ์และนำมาผสมให้ลงตัว ไม่เช่นนั้นแบรนด์อาจไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้” คุณสุพัตรากล่าว

From Individual to Social

เทรนด์สุดท้ายคือการสร้างลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ โดยกฎในอดีตคือ 4A (Aware, Attitude, Act และ At Again) แต่ในปัจจุบันคงต้องยอมรับว่ากฎดังกล่าวเพิ่มมาเป็น 5A แล้ว ได้แก่ Aware, Appeal, Ask, Act และ Advocate โดยแบรนด์จะต้องทำให้เกิดการรู้จัก – ดึงดูดความสนใจ – ให้เกิดการถามหา จากนั้นจึงเกิดการซื้อมาใช้งาน และเมื่อใช้แล้วประทับใจก็จะบอกต่อ

“สิ่งสำคัญที่สุดของยุคดิจิทัลความ REAL เพราะข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แบรนด์ที่จะอยู่รอดคือแบรนด์ที่ REAL ที่สุด ซึ่งความ REAL นั้นเกิดจากการเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง, การสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง, การทำสิ่งที่แบรนด์แคร์ และมีความหมายอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง, มีความจริงใจ, มี Passion และสามารถสร้างประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกับผู้บริโภคได้นั่นเอง”

“การเป็นผู้นำตลาดในยุคนี้ ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ครองหัวใจของผู้บริโภคให้ได้เสียก่อน ส่วนการจะครองหัวใจผู้บริโภคให้ได้นั้น จะต้องมีความ REAL เป็นตัวจริง ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และจริงใจกับลูกค้าให้มากที่สุดจึงจะโดดเด่นและอยู่รอดในโลกยุคดิจิทัล” คุณสุพัตรากล่าวทิ้งท้าย

 

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.