กรุงศรีฯ โชว์ความสำเร็จ Content Marketing ต่อยอดสู่ “Plearn เพลิน By Krungsri Guru”

by | December 26, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เราอาจเคยได้ยินชื่อของเว็บไซต์ Krungsri GURU มาแล้วหลายปีในฐานะเว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์หลากหลาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้น ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดว่า Krungsri GURU ถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไร และถึงวันนี้ ประสบความสำเร็จในระดับไหน รวมถึงว่ากำลังจะก้าวไปทิศทางใดต่อนั้น คงต้องบอกว่าเส้นทางของ Krungsri GURU เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากทีเดียว 

ความสำเร็จประการแรกมาจากกลยุทธ์ในการออกแบบเพื่อสร้าง User experience ให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุด โดยเริ่มจากวิเคราะห์ Data และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งได้ทีม Content Strategy และทีม UX/UI Designer ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหมวดหมู่ของเนื้อหาให้มีความหลากหลายมากกว่าที่จะเป็นแค่เรื่องการเงินเท่านั้น

หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์การทำงานหลังบ้านของ Krungsri GURU ควบคู่กับการศึกษาด้าน Digital Content แล้ว ยังทำการทดสอบประเภทของฟอนต์ ตลอดจนขนาดตัวอักษรเลือกที่อ่านง่าย และสบายตาด้วย จน Krungsri GURU สามารถเพิ่มยอดผู้เข้าชมจากหลักแสนเป็นหลักล้านในเวลาแค่สามเดือน

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางทีมงานยังวางแผนการเพิ่มกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใหม่ให้มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเว็บไซต์ Plearn เพลิน By Krungsri Guru ตั้งอยู่บนเว็บไซต์หลัก Krungsri.com เพื่อขยายเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มไม่ได้จำกัดเพียงลูกค้าของกรุงศรีฯ เท่านั้น

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผลก็คือ สามารถเพิ่มยอดผู้เข้าใช้เว็บไซต์ Krungsri.com ได้มากขึ้น ราว ๆ 2,300,000 Page views ต่อเดือน และ Plearn เพลิน By Krungsri Guru มี Page views อยู่ที่ 90,000 ต่อเดือน ส่วนจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใหม่ คิดเป็น 71.4% สัดส่วนผู้หญิง 59% และมีช่วงอายุ 25-34 ปี เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือช่วงอายุ 35-44 ปี และ 18-24 ปี

จากสถิติดังกล่าว ธนาคารกรุงศรีฯ พบว่าผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องหลัก ๆ เช่น Shopping, News & Entertainment, Lifestyles & Hobbies, Travel และ Financial Services ตามลำดับ นั่นจึงนำไปสู่การแบ่งหมวดหมู่คอนเทนต์ของเว็บที่แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ Lifestyle, GURU Financial, Business, Innovation และ Exclusive Content และมีกูรู อาทิ คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์, คุณอนุพงศ์ ชัยยะราษฎร์ (Maibat), คุณกฤตินี พงษ์ธนเลิศ, คุณพรทิพย์ กองชุน และ คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีศิลปิน นักคิด นักเขียน Celebrity นักแสดง-นักร้อง มาผลัดเปลี่ยนบอกเล่าประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ เช่นเคล็ดลับเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักศึกษา และ First Jobber ไปจนถึงมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเที่ยวแต่มีปัญหาเรื่องการจัดการรายได้ และยังมีเนื้อหาสำหรับคนที่สนใจเรื่องการตลาด การเริ่มต้นธุรกิจ Startup ไปจนถึงไอเดีย นวัตกรรม เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ให้ได้อัพเดตกันอยู่ตลอด เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ทางการเงิน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการเงินด้วย

แต่กลยุทธ์อีกด้านที่ซ่อนอยู่ก็คือ ทางกรุงศรีฯ ยังได้นำ Plan your money ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ How to โดยมีทั้งการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่ได้รับใบอนุญาต และแผนการจัดการเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนไปถึงการแนะนำการลงทุนเข้ามาเสริมทัพด้วย เนื่องจากตระหนักดีว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาอ่าน Plearn เพลิน By Krungsri Guru นั้น มีความต้องการศึกษาข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาให้ journey การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้บริโภคมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

จากกลยุทธ์ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์ความสนใจในด้านต่าง ๆ ของผู้อ่าน และนำบทความที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมขึ้นมาเตรียมรอไว้ รวมทั้งการทำปรับแต่งเนื้อหา (Personalize) ให้ผู้อ่านแต่ละคนที่มีเป้าหมายชีวิตแตกต่างกัน ทำให้ผู้อ่านอยู่กับเว็บไซต์ได้นานขึ้น มีความสนใจลึกมากขึ้น ผลก็คือทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าไปใน Journey ของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุดในที่สุด

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.