Cashless Society ขยายสู่ศศินทร์ เตรียมเปิดร้านมินิมาร์ทไร้พนักงานแห่งแรก

by | January 21, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE” พัฒนา Ecosystem ทางด้านดิจิทัลภายในสถาบันการศึกษา นำร่องด้วยร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของเมืองไทย (Cashless Minimart Sasin Scan N’Go) รวมถึงระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Sasin Virtual Classroom) ที่จะมาอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของสถาบันฯ ในยุคดิจิทัล

เริ่มเห็นสัญญาณมากขึ้นเรื่อย ๆ กับการรุกสร้างสังคม Cashless Society ซึ่งในการจับมือกันครั้งนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์และศศินทร์นั้น เป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตและบุคลากรของทางสถาบันฯ ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านประสบการณ์จริงในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ด้วย

โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อนำมาซึ่ง Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบของศศินทร์ Digital Transformation นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องกับศศินทร์ ซึ่งหมายถึงคณาจารย์ ผู้บริหาร นิสิต พนักงาน ตลอดทั้งศิษย์เก่าและเครือข่าย ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของเราที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และความสะดวกสบายจากการใช้ APP: Sasin-SCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหาร ตารางเวลาเรียนของวิชาต่างๆ และได้รับประโยชน์เต็มที่ จาก Virtual Classrooms ซึ่งสามารถทำให้นิสิตสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ขณะชมการสาธิต

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ความร่วมมือโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE” ในครั้งนี้ เป็นการร่วมผลักดันให้สถาบันฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันพัฒนา Ecosystem หรือระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล ให้นิสิตและบุคลากรของสถาบันฯ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ ร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของเมืองไทย (Cashless Minimart Sasin Scan N’Go) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Sasin Virtual Classroom) รวมถึงโรงอาหารอัจฉริยะ (Smart Canteen) ที่สามารถใช้ SCB EASY Pay สแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังเตรียมนำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับสถาบันฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย”

โดยในขณะนี้ ทางธนาคารไทยพาณิชย์และศศินทร์อยู่ระหว่างการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ โรงอาหารอัจฉริยะ มินิมาร์ทอัจฉริยะ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานจริงในไตรมาส 3 ของปีนี้ สำหรับแนวคิดของการสร้างมินิมาร์ทไร้พนักงานดังกล่าวคือ การให้ลูกค้าเดินเข้าไปในร้านแล้วสามารถเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการ ก่อนจะนำมาชำระเงินด้วยตัวเองได้จากการสแกนบาร์โค้ดนั่นเอง

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.