ไทยรองแชมป์ เด็กได้ค่าขนมต่อเดือนมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

by | January 25, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เพราะเด็กน้อยใน APAC มีอำนาจการใช้จ่ายของตัวเอง บริษัทวิจัย TotallyAwesome จึงทำการศึกษาออนไลน์จนพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่คุณหนูในเอเชียเลือกซื้อด้วยตัวเองคือขนม รองลงมาเป็นเครื่องดื่ม อาหาร และของเล่น โดยไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร์ ที่นั่งแชมป์ประเทศที่เด็กได้ค่าขนมต่อเดือนมากที่สุดในเอเชีย

ผลการสำรวจครั้งใหม่เกิดขึ้นเพื่อเข้าถึงความคิดของเยาวชน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เป็นผู้ใช้จ่ายเงินด้วยตัวเองตามปกติ เช่น เยาวชนในออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 98% พบว่าทั้งหมดได้รับค่าขนมเฉลี่ยจากผู้ปกครอง 53.80 เหรียญสหรัฐต่อเดือน การสำรวจครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียน 2,700 คน อายุ 6 ถึง 14 ปีผ่านทางแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัล TotallyAwesome

รายงานชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเยาวชนในประเทศกลุ่มเอเชีย โดยเด็กสิงคโปร์ได้รับเงินสดมากที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 91 เหรียญต่อเดือนในขณะที่เด็กอินโดนีเซียและอินเดียมีรายได้เพียง 1 ใน 3 คือ 35 เหรียญสหรัฐฯ และเด็กที่อยู่ในตลาดประเทศพัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้รับค่าขนมเฉลี่ย 68 และ 49 เหรียญตามลำดับ

ถามว่าแบรนด์ใดแข็งแกร่งจนทำให้เด็กเลือกซื้อ และความต้องการของเด็กเอเชียอยู่ที่สินค้ากลุ่มใด คำตอบคือขนมขบเคี้ยวและขนมหวานที่ครองแชมป์เหนือสินค้าใด โดยเด็ก 59% บอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนซื้อเป็นปกติตลอดสัปดาห์ ที่น่าสนใจคือตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 73% เมื่อถามเด็กไทย

KitKat คือแบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่เด็กรู้จักมากที่สุด โดย 73% ของเด็กน้อยเลือกตอบแบรนด์นี้เป็นอันดับแรกในการตอบคำถามว่า “หนูเคยเห็นแบรนด์ไหนบ้าง” รองลงมาเป็น Oreo (68%) และ Milo (66%)

ขณะนี้มีเด็กกว่า 1 ใน 3 หรือ (37%) ที่บอกว่าใช้จ่ายเงินในการรับประทานอาหารนอกบ้าน สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งล่าสุดถูกเปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายน 2017

ที่มา: Campaignasia

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.