แบงค์ชาติขอความร่วมมือ “สถาบันการเงิน” ไม่ยุ่งเกี่ยว “เงินดิจิทัล”

by | February 12, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งจดหมายถึงสถาบันการเงินทั่วประเทศขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ห้ามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลแล้ว

คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เผยว่า ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี หรือ สกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากเงินดิจิทัลบางประเภทไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่า หรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง โดยที่ผ่านมาราคาของคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูง ผู้ทำธุรกรรมจึงมีความเสี่ยงจากการขาดทุนสูง รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในเวลาอันรวดเร็วได้ ความเสี่ยงอีกประการของเงินคริปโตฯ คือการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการทำผ่านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นสำคัญ

จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ธปท.จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเอง หรือผลประโยชน์ของลูกค้า
2. การให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน
3. การสร้างแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีระหว่างกัน
4. การให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโตเคอเรนซี
5. การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี

นอกจากนี้ ธปท. ยังขอให้สถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังให้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีหรือการใช้บัญชีที่อาจนำไปสู่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยขอให้สถาบันการเงินปฏิบัติเรื่องการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your customer : KYC) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ทางการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้การทำธุรกรรมดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางกระทำผิดกฎหมาย

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.