สัมมนา “อาวุโส โซไซตี้ (AWUSO Society) 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า”

by | April 30, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

  

ในยุคที่อายุเป็นเพียงตัวเลข การตลาดสำหรับผู้สูงวัยต้องปรับตัวตาม ทีมนักศึกษาปริญญาโท (รุ่น 19B) สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอภิปรายและเปิดผลวิจัย Awuso Insight เข้าใจพฤติกรรม กิน เที่ยว แบบ Awuso Style จากการทำแบบสอบถาม, สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม รวมกว่า 700 กลุ่มตัวอย่าง ให้รู้แนวคิดเพื่อการปรับธุรกิจอย่างไรให้ตอบโจทย์และโดนใจวัยเก๋า รวมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์หมัดเด็ด สื่อสารให้ตรงใจ พูดกับ Awuso อย่างไรให้โดน!

นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมอภิปราย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งเจาะกลุ่มวัยเก๋า, ผู้ประกอบการด้านอาหารสำหรับกลุ่มวัยเก๋า, ตัวแทนวัยเก๋า ที่ยังมีไฟ ใจยังโจ๋ และตัวแทนผู้ที่คิดสร้างสรรค์โฆษณาสำหรับวัยเก๋า ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.- 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. – 13.00 น.) สถานที่ : ชั้น 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://goo.gl/hGvXvU
รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/pg/AWUSOSOCIETY

*** สัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
*** สำหรับการเดินทาง จะมี code LINE Taxi ให้ใช้งานได้สูงสุด 100 บาท สำหรับเดินทางจากต้นทาง ถึง
วิทยาลัยการจัดการ  และ จากวิทยาลัยการจัดการ กลับ จุดหมายปลายทาง***

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.