Microsoft สนับสนุนให้ผู้หญิงเพิ่มศักยภาพตัวเองมากขึ้น

by | May 21, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ในยุคที่หลายองค์กรพยายามสร้างความหลากหลายและเท่าเทียมกันในองค์กร การส่งเสริมความสำคัญก็เป็นเรื่องสำคัญ ทาง Microsoft ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานหญิงเป็น Mentor (ระบบที่ปรึกษา)เพื่อให้คำปรึกษาเสริมสร้างกำลังใจไปพร้อมกับเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยร่วมมือกับ LeanIn องค์กรระดับโลกที่มุ่งเสริมสร้างให้ผู้หญิงเดินตามความฝันของตัวเอง

ผลสำรวจของ LeanIn และบริษัทแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี พบว่าพนักงานชาย กล่าวว่า หัวหน้างานผู้อาวุโสกว่าที่ช่วยให้คำปรึกษาและทำให้พวกเขาก้าวหน้าในที่ทำงาน จำนวนกว่า 2 ใน 3 เป็นผู้ชายเหมือนกัน และมีเพืยง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่เป็นผู้หญิง จากผลสำรวจนี้นับเป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าเมนเทอร์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่เมนเทอร์ผู้หญิงที่จะเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้คำปรึกษายังมีจำนวนไม่มากนัก โดยทาง Microsoft จัดให้มีโปรแกรม 3 ระดับ ประกอบด้วย

1.    พนักงานทั่วไป – โปรแกรมจัดหาเมนเทอร์ให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานได้รับคำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายในการทำงานหรือการพัฒนาสายอาชีพของแต่ละบุคคล

2.    MACH (Microsoft Academy of College Hires) หรือ โครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ – โครงการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ให้พร้อมร่วมงานกับไมโครซอฟท์อย่างมีศักยภาพและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยคำปรึกษาจากเมนเทอร์ 

3.    ผู้บริหารหญิง – โครงการ ‘APAC Female Leadership Development’ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเส้นทางสู่การเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารหญิง 50 คน จากไมโครซอฟท์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นเมนเทอร์มืออาชีพ อย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 6 เดือน

แม้ว่า ปัจจุบัน Microsoft ประเทศไทย มีสัดส่วนของพนักงานหญิงถึงกว่าร้อยละ 50 โดยผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด เพราะเชื่อว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของทุกองค์กรมาจากความหลากหลายของทีมงานที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และพื้นฐานที่แตกต่างกัน และยังให้สวัสดิการวันลากับคุณแม่ที่ลาคลอดบุตรถึง 20 สัปดาห์พร้อมจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน และ 6 สัปดาห์สำหรับคุณพ่อมือใหม่หรือผู้ปกครองที่อุปการะบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ 4 สัปดาห์สำหรับพนักงานที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยรุนแรง เพื่อพนักงานสามารถใช้เวลาอยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักอย่างหมดกังวล

เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง Microsoft ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับ LeanIn.Org กับงานอบรมในหัวข้อ “Mentorship Matters” หรือ “เมนเทอร์กับความก้าวหน้าของผู้หญิง เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในที่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในที่ทำงานของพนักงานทุกคน ซึ่งมีผู้หญิงรับบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จ ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่มากกว่า 50 คน จากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการมีเมนเทอร์เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และสร้างแรงบันดาลใจให้กล้าออกไปเป็นเมนเทอร์แก่ผู้หญิงคนอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตการทำงานก็ตาม

นางสาวณัฐทยา คูสุวรรณ นักวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ สิงคโปร์ และ Chapter Leader ของ LeanIn ในประเทศไทย กล่าวว่า ในภาพรวมของประเทศไทย มีผู้หญิงเพียง 31% เท่านั้นที่เป็นผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ด้วยความตั้งใจหลักของ LeanIn ในการเป็นชุมชนเพื่อให้ผู้หญิงได้มาพบกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่จะช่วยสร้างสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง หนึ่งในบทเรียนสำคัญของชีวิตที่จะช่วยสร้างความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดให้กับผู้หญิง คือการส่งเสริมความสำคัญของการมีเมนเทอร์รวมทั้งพัฒนาทุกคนสู่การเป็นเมนเทอร์โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เพราะทั้งหมดนี้จะช่วยเป็นที่ปรึกษาทางอาชีพให้กับผู้หญิงได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้น การสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในการสร้างโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงจากหลากหลายวงการได้มาพบกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จจากการรับฟังคำปรึกษาของเมนเทอร์สู่การเป็นเมนเทอร์ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อความสำเร็จสู่ผู้อื่นได้ต่อไป

 

นางสาวไปรยา อุรานุกูล ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท อีอาร์เอ็มสยาม จำกัด (ที่ปรึกษาของ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)) กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันหันมาสนใจ LeanIn มาจากการที่ฉันได้เริ่มศึกษาประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศตอนที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย และได้อ่านหนังสือเรื่อง Lean In โดย เชอริล แซนด์เบิร์ก ซึ่งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่หากว่าเราล้มเหลวหรือผิดพลาดเร็ว เราก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเร็วยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ฉันเชื่อว่าการมีเมนเทอร์จะช่วยให้ฉันได้รับคำแนะนำที่ตรงจุด จากผู้ที่มีความสนใจคล้ายกันและมีประสบการณ์ในเรื่องที่ฉันต้องการคำแนะนำจริงๆ ซึ่งมักเป็นประโยชน์มากกว่าการที่ต้องลองผิดลองถูกหรือค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง กิจกรรมในวันนี้จึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับฉันเป็นอย่างมาก เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้

ในยุคที่ประชากรหญิงมากกว่าชายในทั่วโลกนั้น การสนับสนุนให้คนเหล่านี้ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สำคัญและมีโอกาสที่ดีร่วมกันจะช่วยเปิดกว้างด้านมุมมองและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพราะความละเอียดและใส่ใจของเพศหญิงช่วยขับเคลื่อนหลายอย่างในโลกให้ดูละมุนละไมขึ้นได้

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.