Reuters เผยผลวิจัยผู้บริโภคเลือกเสพสื่อที่ตนเองต้องการ

by | May 11, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

โดยทาง Reuters ได้การสำรวจออนไลน์ทั่วโลก เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ Reuters.com จำนวน 752 ราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจในคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาตรงกับบุคลิกของตนเองและการนำเสนอต้องเป็นโทนและสไตล์ที่ชื่นชอบมากขึ้น

รายงาน Content Connect II  ซึ่งอาศัยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน Reuters.com ทั่วโลก พบว่าผู้บริโภค 77% ทั่วโลก คาดหวังว่า ในอนาคตจะมีคอนเทนต์ที่ตรงกับบุคลิกลักษณะของตนเองมากขึ้น หรือแม้แต่แคมเปญที่มีแบรนด์คอนเทนต์จะได้ผลดีมากกว่า หากมีการแทรกเนื้อหาที่ตรงกับตัวบุคคลรวมอยู่ด้วย โดย 63% เห็นด้วยว่า คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวตนของเขา ทำให้รู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้น และ 58% จะมองแบรนด์ในแง่บวกมากขึ้น หากนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของตน

ขณะเดียวกัน ก็พบว่าคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในเรื่องต่างๆ นั้น ดึงดูดบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไป เช่น บุคลิกลักษณะอันดับหนึ่งสำหรับคอนเทนต์ด้านธุรกิจและการเงินคือ ‘ความทะเยอทะยาน’ ส่วนคอนเทนต์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมคือ ‘ความสร้างสรรค์’ นอกจากนี้ การเมืองคือ ‘ความตรงไปตรงมา’ และการท่องเที่ยวคือ ‘สัญชาตญาณ

ผลการวิจัยยังพบคุณลักษณะที่ผู้บริโภคมองว่ามีความดึงดูดใจมากที่สุดในแบรนด์คอนเทนต์ โดยผู้บริโภคทั่วโลกมองว่าคอนเทนต์ที่มีแบรนด์สนับสนุนนั้นจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า หากคอนเทนต์ดังกล่าวมีเนื้อหาที่กระตุ้นความคิด 64% สร้างสรรค์ 58% ตลกขบขัน 55% และแปลกใหม่ 51%

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีการเปิดรับแนวทางที่ใหม่และสร้างสรรค์ในการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ โดยรูปแบบการนำเสนอที่ผู้บริโภคมองว่ามีความดึงดูดใจเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ บทความสั้น 64% บทวิเคราะห์เชิงลึก 60% วิดีโอ 55% และอินโฟกราฟิก 45%

รูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์ ที่ผู้บริโภคสนใจนั้น ได้แก่ แบรนด์คอนเทนต์ 71% ต้องการให้แบรนด์ที่ตนชื่นชอบมีการสนับสนุนเว็บไซต์ พื้นที่ส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือเพจ ขณะที่ 57% อยากเห็นแบรนด์สนับสนุนบทความตามเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือแอปต่าง ๆ

ในภาพรวมนั้น ผู้บริโภคมองว่า แบรนด์จะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนคอนเทนต์ที่มีคุณภาพกันมากขึ้น ซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น 68% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 60% ขณะที่ผู้บริโภคยังคงเต็มใจรับแบรนด์คอนเทนต์ หากมีประเด็นที่ตรงกับความสนใจ มีผู้เห็นด้วยอยู่ที่ 75% เท่ากับปีที่แล้ว

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักการตลาดคอนเทนต์จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการและบุคลิคของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด หากสนใจอยากอ่านรายละเอียดเต็มๆ ได้ ที่นี่

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.