CEO ทั่วโลก มองความพร้อมเรื่อง GDPR และการลงทุน IT เพิ่มขึ้น

by | June 7, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

KPMG และ HARVEY NASH เผยผลสำรวจผู้บริหารเริ่มลงทุนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ GDPR มากขึ้น เพื่อป้องกันอาชญากรไซเบอร์ที่มีมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าการลงทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนี้มาจากความตั้งใจของผู้บริหารเพียง 1 ใน 5 ของผู้บริหารด้านไอทีเท่านั้น จากรายงานของ Harvey Nash/KPMG CIO Survey ประจำปี 2561 ที่ได้ทำการสอบถามซีไอโอและผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีจำนวน 3,958 คน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง 3 เมษายน 2561 ใน 84 ประเทศ พบว่า ผู้บริหารเพิ่มการลงทุนด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR พร้อมลดการโจรกรรมและการละเมิดข้อมูล ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารด้านไอทีจากองค์กรที่มีการลงทุนในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปีมากถึง 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 1 ใน 4 หรือ 23% ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เนื่องจากอาชญากรรมไซเบอร์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ถูกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมากกว่าปีก่อนถึง 12% ทั้งสองประเด็นนี้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านไอทีที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มผู้บริหาร

ความเสี่ยงของ CEO

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ผู้บริหารด้านไอทีในปัจจุบันต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อลูกค้าเป็นหลัก ภัยคุกคามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ CIO ให้ความสำคัญมากที่สุด แต่ในขณะที่มาตรการในการปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลมีการนำมาใช้ภายในบริษัท และผ่านกฎหมายต่าง เช่น GDPR

โดย 38% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเดือนเมษายนที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า องค์กรของพวกเขาจะยังไม่มีการทำงานสอดคล้องกับ GDPR ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ 77% ของผู้บริหารด้านไอที มีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจาก 71% ของปีที่ผ่านมา และมีเพียง 22% ที่เตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์

การก้าวไปสู่แพลตฟอร์มและโซลูชั่นดิจิทัลเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ CIO แม้ว่า CIO จะตระหนักดีว่า กลยุทธ์ดิจิทัลขององค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

แต่ผู้บริหารด้านไอทีหลายคนยังเผชิญกับปัญหา โดย 78% ระบุว่า กลยุทธ์ดิจิทัลของพวกเขา มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางหรือต่ำ โดย 35% ของผู็บริหารมองว่าพวกเขาไม่สามารถว่าจ้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลได้ตามที่ต้องการ และอีก 9% มองว่า องค์กรของพวกเขาไม่มีวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ดิจิทัลที่ชัดเจน

เพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในระบบดิจิทัล Chief Digital Officers หรือ CDO จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของพวกเขา องค์กรที่มี CDO ที่ทำหน้าที่ดูและรับผิดชอบหรือเป็นตำแหน่งรักษาการ มีแนวโน้มที่จะมีกลยุทธ์ดิจิทัลที่ชัดเจนและแพร่หลายมากกว่าถึง 2 เท่า (44 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 21 เปอร์เซ็นต์) รายงานยังแสดงให้เห็นว่า องค์กรที่มีอิทธิพลและประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นองค์กรที่มุ่งส่งมอบคุณค่าสู่ลูกค้า และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักมีแนวโน้มมากถึง 38 เปอร์เซ็นต์ ที่จะรายงานความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญหลักกับลูกค้า

ความก้าวหน้าของผู้นำหญิงด้านไอที

  • อัตราการเป็นผู้นำหญิงด้านไอทีมีการเพิ่มขึ้นที่ล่าช้า โดยเพิ่มขึ้นเป็น 12% จาก 10% ในปีที่ผ่านมา
  • ในทีมเทคโนโลยีจะมีเพียง 1 ใน 5 หรือ 21% เป็นผู้หญิง
  • อุตสาหกรรมไอทีจะถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนในความเห็นที่ว่า ความหลากหลายมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจหรือไม่ เกือบ 24% ของผู้บริหารด้านไอทีกล่าวว่า เอกภาพในความหลากหลายไม่ได้เป็นผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเทคโนโลยี ขณะที่ 47% ระบุว่ามีอิทธิพล และอีก 30% กล่าวว่า เอกภาพในความหลากหลายส่งผลกระทบต่อเป้าหมายธุรกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

การวิเคราะห์ข้อมูลและ Big Data ยังครองทักษะที่มีความต้องการเป็นอันดับหนึ่ง

  • 65% เผยว่า การไม่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ Big Data เป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงได้
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและ Big Data ยังครองทักษะที่มีความต้องการเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 4 หรือ 46%

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.