พบนักการตลาด 53% เชื่อมกลยุทธ์ TV และ digital video

by | June 6, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขครึ่ง-ครึ่งสำหรับการสำรวจล่าสุดที่พบว่า 53% ของนักการตลาดลงมือเชื่อมกลยุทธ์ TV และ digital video เข้าด้วยกันแล้ว ทำให้เกิดการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเมื่อเทียบกับอดีต

การสำรวจพบว่า Advertiser นักโฆษณาหลายคนกำลังตัดสินใจลงทุนกลุ่ม advanced TV โดย 58% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่ากำลังลงทุนใน over-the-top (OTT) ขณะที่ 44% บอกว่ากำลังลงทุนในทีวีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (connected TV)

35% บอกว่าลงทุนในโฆษณาบนทีวีแบบอิงข้อมูล (data-enabled linear TV) และ 32% บอกว่าลงทุนในระบบ set-top box VOD

ผลการสำรวจนี้ระบุในรายงานชื่อ 2018 Video Advertising Convergence Report ของสถาบัน Advertiser Perceptions ซึ่งพบว่าการกำหนดเป้าหมายผู้ชม การวางแผนและการซื้อโฆษณาแบบหลากหลาย และความสามารถในการระบุตำแหน่ง กำลังเป็น 3 แรงสำคัญที่ผลักดันการลงทุน โดย Advertiser ราว 2 ใน 5 กำลังใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายโฆษณา จุดนี้ตัวเลขระบุว่า 69% หันไปให้ความสำคัญกับ audience buying หรือการซื้อผู้ชม ขณะที่อีก 31% เลือก program buying หรือการซื้อโฆษณาตามโปรแกรม

Advertiser Perceptions ยังพบว่านักโฆษณาส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่าง ตั้งใจวางแผนและซื้อสื่อทีวีและวิดีโอดิจิทัลพร้อมกัน แต่การรวมกันที่แท้จริงของแชแนลยังไม่เป็นที่แพร่หลายในด้านการตลาด Advertiser Perceptions จึงพบว่ามีเพียง 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่วางแผนกลยุทธ์ทั้ง 2 ทางร่วมกัน และเพียง 40% เท่านั้นที่ซื้อโฆษณาจากกลุ่มผู้ให้บริการหลายช่องทางหรือ multichannel provider แล้วในขณะนี้

ที่มา: : MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.