นักการตลาดยังเชื่อมั่นในการส่ง E-mail หาลูกค้าสร้างโอกาสได้ดี

by | June 21, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Credit: Unsplash

แม้นักการตลาดจะมั่นใจว่าการส่ง E-mail ถึงลูกค้าแบบ Direct mail ยังเป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่ผู้บริโภคอาจไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะผลสำรวจของ Forrester ชี้ว่า มีผู้บริโภคเพียง 8% ที่พอใจกับอีเมล์ส่งเสริมการขาย

ข้อมูลจากงานวิจัยของ Foresster ชี้ว่า มีการเก็บข้อมูลของนักการตลาด เกี่ยวกับกลยุทธ์อีเมล์ส่งเสริมการขาย ว่าจะนำไปปรับใช้กับผู้บริโภคได้อย่างไร แม้ว่าก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2017 จะเคยมีผลการศึกษาว่า การส่งอีเมล์โปรโมชั่นหาลูกค้าจะเป็นการรบกวนและสร้างความรำคาญต่อลูกค้าอย่างมาก

โดยบริษัทกว่า 60% คิดว่าพวกเขากำลังหมกมุ่นกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามากเกินไป ในขณะที่ 12% ของแบรนด์ พยายามที่จะทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานทั้งหมดของธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

แม้ว่าอีเมล์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แต่ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างเต็มที่ เกือบ 70% ของนักการตลาดใช้วิธีส่งอีเมล์เพื่อโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ ของแบรนด์ แต่ก็มีเพียง 8% ของผู้บริโภคที่พึงพอใจวิธีการนี้ ในขณะที่นักการตลาดมองว่า การนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากอีเมล์ มาวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าจะช่วยพัฒนาบริการให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การนำเนื้อหาที่มาจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน อาจจะเป็นยากในการนำเสนอให้เหมาะสม เพราะมีเส้นแบ่งระหว่างข้อความส่วนบุคคลและการรบกวนความเป็นส่วนตัว โดย 40% ของผู้บริโภคมองว่าข้อความทางการตลาดบางอย่างก็กระทบความเป็นส่วนบุคคล

นอกจากนี้ การส่งข้อความส่งเสริมการขายมากเกินไปหรือการส่งดีลส่วนลดไปบ่อยๆ ก็อาจกระทบภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระยะยาว จากการวิจัยของ SendGrid research พบว่า จำนวนการส่งอีเมล์ที่ลดลง 4% ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีอัตราการเปิดดูเพียง 8% และการคลิกเข้าชมลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับวันธรรมดา

แม้ว่านักการตลาดจะมองว่าอีเมล์ของตนกว่า 60% เป็นแบบตอบกลับน่าจะสร้างการสื่อสารกับลูกค้าได้ดีกว่า แต่มีผู้บริโภคเพียง 26% ที่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ ซึ่ง 91% ของนักการตลาดก็ยังเชื่อว่า อีเมล์เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความพยายามในการสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งเป็นโอกาสทางรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่งการยื่นข้อเสนอที่แตกต่างจากโปรโมชั่นทั่วไปจะดึงดูดลูกค้าได้ดีกว่า

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.